جنگ نرم= جهاد نرم
همراه با امام ،شهداء و رهبری

روح ا... اژدری

فتنه و فتنه گری در تاریخ اسلام سابقه ای طولانی دارد. از صدر اسلام تاکنون کفار و منافقین امت برای تحکیم پایه های باطل در جامعه اسلامی دست به فتنه گری زده اند. در زمان پیامبر اکرم (ص) منافقین مسجد ضرار می ساختند تا در فضای به ظاهر دینی و اسلامی به مبارزه با پیامبر اکرم (ص) بپردازند و اسلام منافقین را در مقابل اسلام ناب محمدی تبلیغ کنند که خداوند مکر آنان را در سوره توبه بر ملا ساخته و به افشای ماهیت آنان پرداخته است. بعد از رحلت پیامبر اکرم فتنه گران و منافقین ولایت باطل را جانشین ولایت حق کردند و علی (ع) را خانه نشین ساختند.

در زمان خلافت علی (ع) نیز فتنه گران امیه به مبارزه با حضرت علی (ع) برخاستند و با جوسازی و عملیات روانی چنان کردند که غبار فتنه تشخیص حق از باطل را سخت ساخت و بناچار حضرت علی (ع) برای ایجاد بصیرت در مردم به  افشای چهره نفاق پرداخت.

در شرایط حال انقلاب اسلامی نیز فتنه گران و منافقان همان راهی را برگزیده اند که فتنه گران اموی برگزیدند. در جریان فتنه اموی مشرکان و منافقان و دنیا پرستان و عالمان بی عمل و تقوا همه در یک جبهه به مقابله با حضرت علی (ع) برخاستند. در شرایط امروز نیز ترکیب فتنه گران جریان سبز اموی با ترکیب فتنه گران امیه شباهت های زیادی دارد.

حضرت علی (ع) در نامه ای که به مردم مصر می نویسد و به مالک اشتر می سپارد تا آن را برای مردم آن سامان بخواند ،می فرمایند:

«همانا من برای ملاقات پروردگار مشتاق و به پاداش او امیدوارم لکن از این اندوهناکم که
 بی خردان و تبهکاران این امت حکومت را به دست آورند آنگاه مال خدا را دست به دست بگردانند و بندگان او را به بردگی کشند با نیکوکاران در جنگ و با فاسقان همراه شوند. زیرا از آنان کسی در میان شماست که شراب نوشید و حد بر او جاری شد و کسی که اسلام را نپذیرفت  اما بنا حق بخشش هایی به او عطا گردید» (1)

معاویه برای غصب خلافت و در مخالفت با حضرت علی (ع) در پشت چهره دین قرار گرفت و با همین ترفند گروه هایی با ترکیب ذیل به او تمایل یافته و در مقابل علی (ع) قرار گرفتند.

1ـ افرادی که با اصل اسلام مخالف بودند ولی در ظاهر اظهار اسلام می کردند.

2ـ افراد فاسق و فاسدی که در زمان پیامبر طرد شده بودند ولی در زمان عثمان به مقام و ثروت و قدرت رسیدند.

3ـ افرادی که با اصل ولایت علی (ع) مخالفت داشته و حاضر به پذیرش ولایت علی (ع) نبودند.

4ـ علمای دین فروشی که دین خود را به مطاع دنیوی معاویه می فروختند.

5ـ مردم ناآگاهی که بصیرت لازم برای تشخیص حق از باطل نداشتند.

از کلام حضرت علی (ع) نیز می توان فهمید که افراد و جریان های متعددی در جهت منافع خود با خاندان امیه متحد شده بودند تا با حضرت علی (ع) مبارزه نمایند.

بطور مثال: ولیدبن عقبه درزمان عثمان حاکم کوفه شده بود فردی فاسد و فاسق بود که یک شب شراب خورد و در حال مستی به مسجد رفت و مردم به امامت او نماز خواندند. ولید نماز صبح را 4 رکعت خواند و در مقابل اعتراض مردم گفت اگر کم است بگویید بیشتر می خوانم! بزرگان کوفه خبر به مدینه رساندند و خلیقه او را  احضار کرد و حضرت علی (ع) علی رغم مخالفت عثمان با دست خود حد شراب را بر او جاری ساخت.

عمروبن عاص بن وائل تا زمانی که اسلام قدرت نگرفته بود هرگز ایمان نیاورد و وقتی دید اسلام بر جزیره العرب حاکمیت یافته است مجبور به اظهار اسلام شد. وی در باطن مشرک بود و از عملکرد او پیداست که هرگز اسلام نیاورده است. پدر فحاش  او یعنی عاص بن وائل به پیامبر جسارت های زیادی می کرد و او را ابتر می خواند که خداوند سوره کوثر را در مقام و منزلت حضرت فاطمه (س) نازل کرد و او را ابتر خواند.

مروان پسر حکم که توسط پیامبر از مدینه تبعید شده بود در زمان خلیقه سوم به مال و ثروت وقدرت رسیده بود و با مرگ خلیفه در جنگ جمل در مقابل علی (ع) قرار گرفت و پس از جمل به سوی معاویه رفت و در صف مخالفان علی (ع) قرار گرفت حضرت علی (ع) در خطبه 73 نهج البلاغه بیعت مروان بن حکم را بیعت یهودی معرفی کرده که با دست بیعت می کنند و در نهان بیعت می شکنند.

در زمان حال نیز در ترکیب جنبش سبز ترکیبی مشابه با فتنه اموی را می بینیم . این جریان هیچگونه مرزبندی ندارد و همه آنها علی رغم اختلافاتی که دارند هول یک محور و آن هم
 بر اندازی جمهوری اسلامی با هم متحد شده اند.

1ـ مخالفین و ضد انقلابیونی که ذاتاً با اسلام و انقلاب اسلامی دشمنی داشته اند مثل کمونیست ها ، سلطنت طلب ها ، بهائیان، منافقین.

2ـ غربگرایان و لیبرالهایی که بنا به ذات منافقانه خود مدتی در ارکان نظام بودند ولی ریاکارانه خود را جا زده بودند و در شرایط فتنه مقاطع مختلف مثل 18 تیر و دوم خرداد 76 و شرایط فتنه بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری باطن منافقانه خود را ظاهر ساختند.

3ـ افراد و آقا زاده هایی که از برکت جمهوری اسلامی از چرب و شیرین بیت المال بهره برده و دستشان از مواهب مفت بیت المال به واسطه رای مردم کوتاه شده است.

4ـ بعضی از خواص زاویه دار با ولایت که برای رسیدن به قدرت به هر ترفندی غیر قانونی و فرا قانونی متوسل می شوند.

5ـ افراد و جریاناتی که به واسطه عملکرد خیانت آمیز خود از مجموعه نظام اسلامی طرد شدند.

6ـ بعضی افراد جریان هایی که قوانین نظام جمهوری اسلامی را مانع هوسرانی های شیطانی و فسادهای اخلاقی خود می دانند نیز در این جریان وجود دارند. مثل همجنس گرایان و  رقاصه ها و افراد لاابالی که فضای حاکم بر نظام جمهوری اسلامی را با امیال شیطانی خود موافق نمی بینند.

به طور مثال:

1ـ فرزند شاه محمدرضا جنایتکار و فساد که به واسطه مبارزه ملت ایران با این خاندان فاسد و دیکتاتور از نظام اسلامی عقده ها و کینه های دیرینه ای دارد هم اکنون از جنبش سبز حمایت می کند.

2ـ مسعود رجوی، رییس سازمان منافقین که جنایات تروریستی زیادی در پرونده دارد و شهادت شهیدان بهشتی و 72 نفر از سران نظام و شهادت شهیدان رجایی و باهنر و شهدای محراب همه به دست آن سازمان انجام شده است از جریان سبز حمایت می کند.

3ـ نهضت آزادی که بنا به حکم حکومتی حضرت امام خمینی خطر آنان از منافقین هم بیشتر است و نباید در نظام جمهوری اسلامی مسوولیتی داشته باشند از جریان سبز حمایت می کنند بنظر می رسد اهداف مشترکی این جریانات متعدد را در کنار هم گرد آورده تا در یک جریان با نظام جمهوری اسلامی به مبارزه بپردازند.

اگر چه شاید بنظر می رسد که بعضی از این جریانات با توجه به سابقه انقلابی که دارند با این جریان های متناقض همراه نیستند اما سران آنها هنوز به طور علنی مواضعی مبنی بر نفی جریان های ضد انقلابی و منافقین سابقه دار در حمایت از  این جریان نداشته اند حتی بعضی افراد مطالبی را اظهار داشته اند که نشان از همراهی همه این جریانات برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی دارد. محمد سلامتی در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته است:

«اصلاح طلبان اکنون نقد درون جبهه ای را کنار گذاشته اند چرا که ما حالا داریم در یک جبهه مشترک فعالیت می کنیم» (2)

مقام معظم رهبری با اشاره به ترکیب جریان سبز اموی به افرادی که سابقه ای در انقلاب دارند ولی هم اکنون قدم به راهی گذاشته اند که همراهی با منافقان و ضد انقلابیون است هشدار داده و می فرمایند:«وقتی می بینند آدم های فاسد سلطنت طلب، توده ای، رقاص و مطرب فراری از آنها حمایت می کنند باید متنبه شوند. چشمانشان باز شود و بفهمند کارشان یک جایی عیب دارد» (3)

جای بسی تعجب و تاسف است که کسانی که سابقه ای انقلابی دارند و همه شخصیت خود را مرهون انقلاب و اسلام هستند و ادعای پیروی از حضرت امام خمینی (ره) را هم د ارند چنین وضعیت واضح و آشکاری را از ترکیب و اهداف و پشتوانه های جنبش سبز را می بینند ولی مواضع و راه خود را  از این جریان فاسد جدا نمی کنند . تاکنون مقام معظم رهبری این جریان را نصیحت های زیادی نموده و از آنان خواسته است که اگر می خواهند در درون نظام باقی بمانند باید صراحتاً راه و مواضع خود را با ضد انقلابیون و منافقین جدا سازند.

حضرت علی (ع) در پاسخ برج بن مسهر طایی یکی از سران مشهور خوارج می فرماید:

«خاموش باش! خداوند رویت را زشت گرداند . ای دندان پیشین افتاده . به خدا سوگند آنگاه که حق آشکار شد تو ناتوان بودی و آواز تو آهسته بود و آن هنگام که باطل بانک برآورد چون شاخ بز سر بر آوردی» (4)

در شرایط امروز کسانی که در طول دوران انقلاب اسلامی به واسطه نور حق و قدرت اسلامی نمی توانستند اظهار وجود کنند با شرایط فتنه انگیز امروز که قطعاً بعضی از خواص در آن مقصر اصلی هستند اظهار وجود می کنند و تمام قد به مقابله با ولایت برخاسته اند و شاید همین خواص بی بصیرت فکر کرده اند با پشتیبانی این جریان به قدرت می رسند ولی نمی دانند این جماعت نه در اولین اقدام در صورت دست یابی به قدرت با آنها و با مردم مومن و انقلابی همان می کنند که حضرت علی (ع) می فرماید:

«پس آن روز که بر شما دست یابند جز نقد او اندکی از شما باقی نگذارند. چونان باقیمانده غذای اندک در ته دیگ یا دانه های غذای چسبیده به اطراف ظرف شما را مانند پوست های چربی به هم پیچانده و می فشارند و همانند خرمن شما را به شدت می کوبند و چونان پرنده ای که دانه های درشت را از لاغر جدا کند. این گمراهان مومنان را از میان شما جدا ساخته نابود می کنند» (5)

در طول 30 سال گذشته به تجربه ثابت شده است که دشمنان درونی و بیرونی انقلاب و اسلام همیشه درصد براندازی جمهوری اسلامی بوده اند و جنگ و کودتا و فساد اقتصادی و اجتماعی همه در راستای تضعیف و شکست نظام اسلامی طراحی شده است و هوا پرستی و خصومت های سیاسی و شخصی بعضی از خواص بعد از انتخابات ریاست جمهوری زمینه را برای اجرای نقشه براندازی نظام جمهوری اسلامی از طریق جنگ نرم و انقلاب مخملی بوجود آورد و اصرار بعضی از خواص ساده لوح، فریب خورده و بر کج راهه ای که قدم نهاده اند ضربات زایدی را به انقلاب وارده آورده است. و در این مسیر با دروغ و ایجاد شبهه بعضی از مردم ناآگاه و بی بصیرت را هم با خود همراه نموده بودند که الحمدا... با حوصله و درایت والایی نظام اسلامی این افراد اکنون از مردم جدا شده و تنها  اندک مغرضان و منافقین و دشمنان تابلو دار نظام  اسلامی را همراه دارند.

مقام معظم رهبری در طول مدت بعد از انتخابات ریاست جمهوری به کرات به جذب حداکثری و دفع حداقلی تاکید نموده و سعی در هدایت، راهنمایی خواص مساله دار پرداخته اند تا راه خود را از دشمنان تابلودار نظام  اسلامی جدا سازند. ایشان در تاریخ 22/9/88 می فرمایند:

«من اعتقادی به دفع ندارم. در نماز جمعه هم گفتم اعتقاد هم به جذب حداکثری و دفع حداقلی  است. اما بعضی کانه خودشان اصرار بر این دارند که ازنظام فاصله بگیرند. این نظام  نظام  اسلامی است. این نظام نظامی است که خدای متعال لطف و حمایت خود را از آن به کرات و مرامت نشان داده است. اگر ما با خدا باشیم خدا با ماست» (6)

مقام معظم رهبری دراین مدت با درایت و حوصله مسایل پیش آمده را مدیریت کرده است.
علی رغم اصرار دوستداران  انقلاب اسلامی مبنی بر دستگیری سران فتنه گر هدفی را دنبال کرده است که حضرت علی (ع) در فتنه خاندان امیه دنبال آن بود . حضرت علی (ع) می فرماید:

«به خداوند سوگند هر روز که جنگ را به تاخیر می اندازم برای آن است که آرزو دارم عده ای از آنها به ما ملحق شوند و هدایت گردند. در لابه لای تاریکی ها نور مرا نگریسته به سوی من شتابند که این برای من از کشتار آنان در راه گمراهی بهتر است. اگر چه در این صورت نیز به جرم گناهانشان گرفتار می گردند.» (7)

رهبر معظم انقلاب اسلامی همچون پدری بزرگوار در نماز جمعه بعد از انتخابات همه مسایل پیش آمده را تحلیل نمودند و با یک کلام جامع و کامل که دوست و دشمن در جامعیت آن تردید ننمودند و مردم و مسوولین را به هوشیاری و حفظ وحدت و بازگشت و تمکین به قانون و دوری ازدشمنان دعوت نمودند که بسیاری از دلسوزان و بزرگان کشور سخنان مقام معظم رهبری را فضل الخطاب دانسته اند از ایشان تشکر نمودند. متاسفانه سران فتنه به سخنان مقام معظم رهبری تمکین ننمودند و به کج راهه خود اصرار ورزیدند و تاکنون نیز نه تنها از این کج راهه خیری به فتنه گران نرسیده بلکه زیان های زیادی به کشور و نظام وارد شده است امیدواریم سابقه داران انقلاب و مدعیان راه امام (ره) به این کلام حضرت علی (ع) توجه نموده و دوباره به راه اطاعت از ولایت فقیه که همان راه واقعی و خدشه ناپذیر حضرت امام (ره) است بازگردند. «مردم! به سخن عالم خداشناس خود گوش فرا دهید. دلهای خود را در پیشگاه  او حاضر کنید و با فریادهای او بیدار شوید! رهبر جامعه باید با مردم به راستی سخن گوید و پراکندگی مردم را به وحدت تبدیل و اندیشه های خود را برای پذیرفتن حق آماده گرداند. پیشوای شما چنان واقعیت ها را برای شما شکافت چونان شکافتن مهره های ظریف و حقیقت را از باطل چون شیره درختی که از بدنه آن خارج شود، بیرون کشید.»(8)

منابع:

1ـ نهج البلاغه ، ترجمه محمد دشتی، ص 601 نامه 62

3ـ بیانات مقام معظم رهبری در جمع روحانیون اعزامی جهت تبلیغ 22/9/88

4ـ نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، ص 357،  حکمت 184

5ـ همان، ص 201، خطبه 108

6ـ بیانات مقام معظم رهبری در جمع روحانیون اعزامی جهت تبلیغ 22/9/88

7ـ نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، ص 107

8ـ نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، ص 203، خطبهنوع مطلب : سیاسی، 
برچسب ها : جنبش سبز اموی، سیمای منافقین، فتنه گران سبز، برخورد علوی با فتنه گران، مقام معظم رهبری،
لینک های مرتبط :


روح ا... اژدری

وقتی امام روشن ضمیر در مورد مقام معظم رهبری می فرمایند: «در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانی اسلامی از جمله افراد نادری هستید که چون خورشید روشنی می بخشید». این سخن درواقع نشانه شخصیت متعالی و دانشمند مقام معظم رهبری است. اگر نبود خورشیدی چون ایشان در راس خیمه  انقلاب اسلامی قطعاً انقلاب اسلامی نمی توانست بعد از حضرت امام خمینی (ره) به پیگیری آرمان های خود بپردازد.

رهبری شخصیتی چون مقام معظم رهبری که مدیری قوی، شجاع ، خداترس ، دانشمند، سیاستمداری قوی و با تقوی است موجب هویت انقلاب و کشور ما در جهان شده است. رهبری که جاذبه شخصیت الهی و انسانی او افراد بسیاری از مسوولین کشورهای دیگر را سخت تحت تاثیر قرار داده و آنها را مجذوب شخصیت خود کرده است. حضرت آیت ا... خامنه ای در طول دوران زعامت خود با شخصیت ها و رهبران بسیاری از کشورها دیدار داشته است. به تعدادی از کشورهای جهان مسافرت کرده است. خاطره مسافرت مقام معظم رهبری به کره، چین و استقبال بی نظیر از ایشان در یاد تاریخ این ملت ماندگار است. مسافرت مقام معظم رهبری در زمان ریاست جمهوری به پاکستان هم خاطره ای فراموش نشدنی در اذهان ایجاد کرده است . هنگام استقبال کم نظیر مردم پاکستان در لاهور ازایشان یاد و خاطره استقبال مردم عزیزمان از حضرت امام (ره) را در 12 فروردین 57 تداعی می  کرد، موجب وحشت مسوولین بویژه رییس جمهور پاکستان ژنرال ضیاءالحق می شود چرا که از رییس جمهور کشور دیگری در پاکستان چنین استقبال می شود.شخصیت وقتی الهی شد و از هوا و هوس شخصی و دنیا خالی شد روح الهی در آن می دمد و پر از جاذبه الهی می شود. لذا صورت ظاهر چنین شخصیتی هم جذابیت دارد. سیمایش هم انسان را جذب می کند. و آنگاه که صورت باطنش هم مکشوف شود افراد را چنان تحت تاثیر قرار می د هد که در نزد او خود را حقیر فرض می کنند و شخصیت او را می ستانید . مقام معظم رهبری نیز شخصیتی دارد که  پر از جذبه الهی است و به همین خاطر است که وقتی شخصیت های مشهور جهانی مثل کوفی عنان و خاویر پرزدکوئیار دبیران کل سابق و اسبق سازمان ملل با ایشان ملاقات می کنند، سخت تحت تاثیر جاذبه ایشان قرار می گیرند.کوفی عنان وقتی با مقام معظم رهبری ملاقات می نماید، مقام معظم رهبری درباره تاریخچه کشور غنا که زادگاه کوفی عنان بوده و همچنین شخصیت ها و موقعیت سیاسی و اجتماعی آن صحبت می کنند، این موجب تعجب کوفی عنان می شود و پس از ملاقات می گوید: این با اینکه اهل غنا هستم درباره کشور خود به اندازه ایشان اطلاع ندارم. کوفی عنان افتخار رهبری مقام معظم رهبری را نه فقط مختص ایرانی ها بلکه کل مسلمانان دانسته و می گوید: ایرانی ها و مسلمانان باید افتخار  کنند که چنین رهبری دارند ای کاش ایشان دبیر کل سازمان ملل بودند.کوفی عنان که مقام دبیر کلی سازمان ملل را به عهده داشت در این ملاقات چنان مجذوب شخصیت مقام معظم رهبری می شوند که می گویند: «من با شخصیت های مختلفی از جمله ژاک شیراک و هلموت کهل دیدار داشته ام که به شدت تحت  تاثیر قرار گرفته ام. ولی در ملاقات با ا یشان احساس کردم هنوز کسی را مثل ا یشان ندیده ام شخصیت معنوی ایشان چنان مرا تحت  تاثیر قرار داد که پیش خودم فکر کردم چرا شخصیتی مثل من باید دبیر کل سازمان ملل باشد پس از این دیدار شخصیت هایی که مرا جذب کرده بودند همه را به فراموشی سپردم.» (1)

شخصیت و هوشمندی سیاسی مقام معظم رهبری نیز کوفی عنان را به تعجب وا داشته است. «همیشه معتقد بودم شخصیت های معنوی و عرفانی از مسایل سیاسی اطلاعی ندارند ولی در دیدار اخیرم  ایشان را در اوج قداست، شخصیتی سیاسی دیدم که آنچه از سیاسیون بزرگ در ذهنم بود، همه را پاک کردم» (2)

دکتر علی اکبر بشارتی ، وزیر اسبق کشور در مورد ملاقات خاویرپرز دکوئیار با مقام معظم رهبری می گوید: «بعداز صدور قطعنامه 598 سازمان ملل، از سوی کشورهای قدرتمند دنیا بر ایران فشارهای زیادی وارد می شد تا آن را بپذیریم. درهمان ایام خاویر پرزدکوئیار دبیر کل وقت سازمان ملل متحد، برای رایزنی های لازم به ایران آمد و با حضرت آیت ا... خامنه ای که آن زمان رییس جمهور بودند ،ملاقات کرد. پس ازملاقات دکوئیار به من گفت: رییس جمهور شما از کدام دانشگاه علوم سیاسی فارغ التحصیل شده است؟ گفتم: چطور؟ گفت: من از چند دانشگاه معتبر دنیا مدرک دکترای علوم سیاسی دارم و بیش از سی سال است که کار سیاسی می کنم و ده سال است که دبیر کل سازمان ملل هستم . در این مدت کمتر شخصیت سیاسی و رییس جمهوری هست که وی را ندیده و با او گفتگو نکرده باشم ولی تاکنون شخصیتی سیاستمدار و هوشمندتر از رییس جمهور شما ندیده ام». (3)

ولادمیر پوتین ، رییس جمهور روسیه که هیچ تعلق مذهبی هم ندارد و شخصی لائیک به شمار می رود پس از دیدار با مقام معظم رهبری چنان تحت تاثیر قرار می گیرد که حضرت آیت ا... خامنه ای را متجلی مسیح معرفی
می کند.«با عنایات به مطالعاتی که من درباره مسیح داشته ام در ملاقات با رهبر ایران تمام ویژگی های نوشته شده برای مسیح را در آیت ا... خامنه ای دیدم و برایم متجلی شد. حکیم بزرگی در ایران نشسته است که به ذهن من خطور نمی کرد او تا به این حد همه جانبه نگر باشد. او حکیم و دانشمندی است که تصمیم گیری و تنظیم سیاست ایران با اوست و با وجود درایت و هوش سرشار ایشان هیچ خطری متوجه ایران نمی شود. من در ملاقات با ایشان معنای واقعی قانون اساسی جمهوری اسلامی و مفهوم ولایت فقیه و ولایت علمای دینی را که شنیده بودم، فهمیدم.» (4)

منبع: 1 ـ 2 ـ 3ـ  4 ـ سایت مبارز   moobarez.com

 

نوع مطلب : سیاسی، 
برچسب ها : ولایت فقیه، مقام معظم رهبری، ابعاد شخصیت مقام معظم رهبری، پوتین، کوفی عنان، خاویر پرز دکوئیار،
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 2 )    1   2   
درباره وبلاگ

این ویلاگ مروج ومدافع تفکر اصولگرای پایبند به اسلام ناب، امام ، شهدا، و مقام معظم رهبری است. واز اصول اسلام، انقلاب،آرمان شهدا،وراه امام و رهبری دفاع می نماید. وابسته به هیچ گروه یا جریان سیاسی نیست . ( استفاده از مقالات با ذکر منبع و نام نویسنده بلامانع است )
مدیر وبلاگ : روح الله اژدری
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic