جهاد نرم
جهاد نرم برای دفاع از انقلاب اسلامی

 روح ا... اژدری

کمیل بن زیاد نجفی یکی از  یاران حضرت علی (ع) بود که امام او را به فرمانداری شهر «هیت» منصوب نموده بود. کمیل بن زیاد  اگر چه شخصی محترم و مثبتی بود ولی علی رغم داشتن تعهد، مدیریتی ضعیف داشت. به اموری می پرداخت که خارج از حیطه اختیار او بود واز وظیفه وتکلیف اصلی خود غافل می شد. لذا  دشمنان و فتنه گران اموی از مرز شهر هیت عبور می کردند و دست به قتل و غارت می زدند. اگر چه کمیل بن زیاد فرد خیانت کاری نبود، حضرت علی (ع) در نامه ای به ایشان چنین می نویسند.

« تو در آنجا پلی شده ای که دشمنان تو از آن بگذرند و بر دوستانت تهاجم آورند. نه قدرتی داری که با تو نبرد کنند و نه هیبتی داری که از تو بترسند و بگریزند نه مرز را می توانی حفظ کنی و نه شوکت دشمن را می توانی در همن بشکنی. نه نیاز مردم دیارت را کفایت می کنی و نه امام خود را راضی نگه می داری.»(1)

انقلاب اسلامی در طول 30 سال گذشته همیشه آماج حملات سخت همچون جنگ و ترور و حملات نرم همچون تهاجم فرهنگی ، جاسوسی و انقلاب مخملی توسط عمال داخلی و خارجی بوده است اما به برکت رهبری پیامبر گونه حضرت امام خمینی (ره) و علی گونه مقام معظم رهبری هر بار شکست خورده است. در آغاز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی دشمنان اسلام از جمله آمریکا همه تلاش خود را به این نهاده بودند تا با نفوذ در افراد و ارکان حکومت جمهوری اسلامی نظام اسلامی را ساقط و ولایت فقیه را نابود نمایند. آمریکا به عنوان دشمن درجه یک انقلاب و اسلام در طول مدت 30 ساله هرگز از تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی دست برنداشته است. سازمان جاسوسی آمریکا بارها تلاش نموده تا پلی برای ضربه زدن به ارکان نظام اسلامی با همکاری ایادی و جاسوسان خود بنا نهد واز راه آن به خیال خود نظام را نابود نماید. از آنجایی که آمریکاییان در نزد ملت ایران پرونده ای سیاه داشه و دستشان در خیانت  و خیانتکاری برای ملت ایران رو شده است، همچون زمان پهلوی توانایی حضور و دخالت مستقیم ندارند. لذا دست به دامان بعضی خواص و یا جریان هایی می شوند که دارای انحرافاتی از اصل و آرمان های انقلاب اسلامی هستند. سازمان جاسوسی آمریکا با مطالعه و کسب اطلاعات شخصی و فکری و عملی بعضی اشخاص و جریان ها آنها را برای اجرای نقشه های خود انتخاب و متاسفانه بعضی آگاهانه و بعضی ناآگاهانه و ساده لوحانه در این صحنه نقش بازی می کنند.

آمریکا پول و طرح ریزی و یارگیری را انجام می دهد و خواص و جریان های معاند و بعضا فریب خورد و ناآگاه نیز پلی می سازند که دشمنان اسلام و ملت از آن بگذرند و دست به جنایت و خیانت بزنند و نظام را ساقط نمایند. حضرت امام خمینی (ره) با بصیرت بسیار جریان غائله بنی صدر و منافقین با بصیرت به وجود این پل خیانت اشاره نموده و کاربرد آن را هم بیان کرده است.

«آن روزی که اینها پیروز بشوند خدای نخواسته شما فدای آنها خواهید شد. شما را پل قرار داده اند برای پیروزی، وقتی که رفتند این پل را عقب خودشان خراب می کنند.و آنها مزاحم نمی خواهند من باز هم عرض می کنم به آقایان که ماه مبارک رمضان است و در های رحمت خدای تبارک و تعالی به روی همه گنهکاران باز است و شما تا دیر نشده است در این ماه مبارک خودتان را اصلاح کنید. ما همه باید خودمان را اصلاح کنیم. ما هیچ کداممان یک آدم حسابی نیستیم، پناه به خدا باید ببریم و خودمان را اصلاح کنیم و با این جریانی که خروشان و دریای مواج آدم های متعدد است ما با آنها خودمان را در همان جریان بگذاریم! جریان مخالف سیل انسان را خورد می کند. جریان مخالف موج های شکننده دریا ا نسان را از بین می برد»(2)

در دوران 30 ساله بعد از پیروزی  انقلاب اسلامی بارها این پل های خیانت بنا گردیده ولی هوشیاری و درایت رهبری حکیمانه امام خمینی وعلی گونه مقام معظم رهبری و پشتیبانی و وحدت کلمه مردم شریف ایران آن را ویران نموده است.

پل  اول

در ابتدای پیروزی انقلاب  اسلامی حضرت امام خمینی (ره) بازرگان را مامور تشکیل دولت موقت نمودند . تشکیل دولت موقت بر اساس اسنادی که از لانه جاسوسی آمریکا به دست آمده است . جاسوسان سیاه نفوذ در ارکان دولت را در دستور کار خود قرار  دادند. سازمان جاسوسی آمریکا تلاش داشت با نفوذ در ارکان دولت جهت دهی های دولت و گروه های ملی گرا مثل جبهه ملی و نهضت آزادی را به سویی سوق دهند که موجب تضعیف حضرت امام خمینی (ره) و گروه های انقلابی و مذهبی حامی ولایت فقیه شود. لذا با به قدرت رسیدن دولت کسانی از نهضت آزادی و جبهه ملی مثل عباس امیر انتظام و ابراهیم یزدی به سفارت آمریکا وصل شدند تا در این راه تلاش نمایند و با حذف  روحانیت از صحنه های سیاسی یک ا رتباط آمریکایی را بین دو کشور برقرار نمایند. لذا دولت موقت اهدافی رادنبال می کرد که با اهداف و آرمان های اسلامی و انقلابی حضرت امام خمینی (ره) در تعارض بود با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران دولت موقت استعفا نمود و حضرت امام خمینی (ره) نیز سریعا با استعفا آنان موافقت نمودندبا این استعفا پایه های اولین پل خیانت در تاریخ انقلاب اسلامی فرو ریخت از میان اسناد لانه جاسوسی  اسنادی به دست آمد که وجود این پل خیانت را اثبات کرد و عباس امیر  انتظام به عنوان جاسوس دستگیر و محاکمه و به زندان ابد محکوم گردید.

پل دوم

آمریکاییان به موازات دولت موقت به سراغ بعضی از روحانیون به ظاهر انقلابی ولی دارای اختلاف با حضرت امام خمینی (ره) هم رفتند و با نفوذ در آنان تلاش نمودند تا با تقویت آنان ، مرجعیت را در مقابل حضرت امام خمینی و انقلاب قرار دهند. آیت ا... شریعتمداری که یکی ازمراجع تقلید بود و در قم با ایجاد دارالتبلیغ و مجلات متعدد مریدان زیادی را دور خود جمع کرده بود از قبل از انقلاب با حکومت پهلوی روابطی داشت ودرمقابله با حکومت پهلوی هم تاکید داشت که قانون اساسی شاهنشاهی باقی بماند. لذا نقطه ضعف های این مرجع مهمترین عامل بود که جاسوسان آمریکا را واداشت تا به سراغ او بروند. ولی چندین نوبت با رابط سازمان جاسوسی CIA دیدار داشت و پسرش سیدحسن شریعتمداری این روابط را مدیریت می کرد. آیت ا... شریعتمداری در جهت پیگیری ا هداف سیاسی خود و مقابله با حضرت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی حزب خلق مسلمان را به وجود آورد که اهداف این مستقیماً در تعارض با آرمان های حضرت امام خمینی بود.

شریعتمداری توسط همین حزب و بعضی مریدان خود اغتشاشاتی را در سطح آذربایجان و قم  به راه انداخت که علنا در قم شعار مرگ بر خمینی داده شد که البته آنان با هدایت و پشتیبانی آمریکا دست به این اقدامات زدند و با تسخیر لانه جاسوسی اسنادی به دست آمد که موجب رسوایی آنان شد و هواداران متدین از آن روی بر تافتند . مدتی بعد با افشای طرح کودتای قطب زاده با همکاری شریعتمداری حزب خلق مسلمان منحل شد و قطب زاده دستگیر و اعدام شد و شریعتمداری نیز از مرجعیت خلع گردید.

پل  سوم:

سازمان مجاهدین خلق به دلیل سابقه انقلابی و مبارزاتی با رژیم گذشته بعد از انقلاب اسلامی توانسته بودند در فضای باز سیاسی ایجاد شده قدرتی به دست آورند آنان در بعضی از ارکان جمهوری اسلامی هم نفوذ به دلیل تعارض ایدئولوژیک با اسلام چهره ای کاملا منافقانه به خود گرفته و تلاش داشتند با فریب اذهان عمومی در مقابل اسلام و آرمان های حضرت امام خمینی بایستند. چهره منافقانه سازمان مجاهدین خلق طعمه دیگری برای جاسوسان استکبار بود تا آنان را در مقابل نظام قرار دهند. بنی صدر و سازمان مجاهدین خلق با پیوند و اتحاد تلاش داشتند بنام رای مردم نظام جمهوری اسلامی را تصاحب و بر اساس اندیشه های انحرافی خود هویت جدیدی را که در آن نامی از اسلام نبود پی ریزی نموده و ولایت فقیه  و رهبری حضرت امام خمینی (ره) را حذف نمایند که آ نان نیز درمقابل وحدت کلمه مردم مسلمان و رهبری حکیمانه حضرت امام خمینی تاب نیاورده و وارد فاز نظامی شدند و به کشتار مردم بی گناه کوچه و بازار و شهیدان بزرگواری همچون بهشتی ، رجایی، باهنر در جریان جنگ تحمیلی سربازان پلیدترین مرد تاریخ یعنی صدام شدند تا در مقابل ملت خود بایستند . لذا رهبری حضرت امام و وحدت مردم پل سوم خیانت را هم فرو  ریخت.

پل چهارم

در آخرین سال های زندگی حضرت امام خمینی (ره) ایشان در یک حرکت انقلابی قائم مقام رهبری یعنی آیت ا... منتظری را از این مقام برکنار کرده و به ایشان توصیه کردند به دلیل ساده لوحی بهتر است به درس در حوزه علمیه  بپردازند و در امور سیاسی دخالتی ننمایند. قضیه از این قرار  بود که در بیت آیت ا... منتظری کسانی نفوذ داشتند که او را هدایت می کردند و به او اطلاعات می دادند که با ساواک رابطه داشته و یکی از علمای قم مرحوم آیت ا... شمس آبادی را فقط به دلیل مخالفت با کتاب شهید جاوید به قتل رسانده بودند. سید مهدی هاشمی برادر داماد آیت ا... منتظری سردسته این عوامل نفوذی بود و به واسطه حضور این افراد در بیت اخبار به صورتی کاملا کانالیزه به ایشان می رسید و همین مطلب موجب می شد که قائم مقام رهبری مواضعی را ا تخاذ نمایند که ضربات زیادی را به حیثیت نظام وارد می نمود. به طور مثال ایشان در مخالفت با تصمیم به ادامه جنگ گفتند خون جوانهایی که در این راه شهید شده اند هدر رفته است . این موجب ناراحتی امام شده و ایشان فرمودند شهیدان با خدا معامله کرده و کسی که با خدا معامله کرده هرگز خونش هدر نرفته است. سیدمهدی هاشمی دستگیر و به خیانت  هایش اعتراف و اعدام شد ولی آیت ا... منتظری که کاملاً در دامن منافقین و افرادی از نهضت آزادی و جبهه ملی افتاده بود به خط انحرافی خود ادامه داد و حضرت ا مام خمینی مجبور به عزل ایشان شدند و چهارمین پل خیانت فرو ریخت.

پل پنجم پل مخملی

چهار پل خیانت ذکر شده در 10 سال دوران رهبری حضرت امام خمینی (ره) بنا شده و با درایت حضرت امام (ره) و پشتیبانی و هوشیاری مردم انقلابی فرو ریخته است. عدم موفقیت در ایجاد این پل ها رضایت استکبار را اگر چه درآن مقطع مایوس نمود ولی آنان دست از توطئه و خیانت برنداشتند. لذا برنامه ای دقیق، بلند مدت و مطالعه شده را در این راه طراحی نمودند تا به نتیجه برسانند حتی اگر نتیجه آن پس از دهها سال نمایان شودو در این راه سرمایه گذاری های کلانی نمودند. شبکه های ماهواره ای تاسیس کردند. اقدام به یارگیری از بین خواص و تحصیل کردگان خارج وداخل نمودند. گروههای مخالف جمهوری اسلامی را تقویت نمودند. سالانه بودجه مخصوصی  برای براندازی تصویب کردند. به مخالفین جمهوری اسلامی جوایز رنگین دادند.و در دانشگاه ها توسط عوامل خود همچون سروش، هادی سمتی، بشرویه و رامین جهانبگلود غیره کارسازی فکری کردند. لذا بنظر می رسد پل  خیانت پنجم پلی است که بسیار مستحکم بنا شده است . در  اجزای بکار رفته در این پل خیانت بسیاری آگاهانه و ناآگاهانه شرکت دارند. روحانی ، دانشجو، استاد، منافقین خلق، کمونیست ها ، سلطنت طلب ها، رقاصه ها و مطرب های فراری هر کدام به نوعی در ترکیب این پل حضور دارند . اما پایه های اصلی پل را بر انتخابات دهم ریاست جمهوری زده بودند تا کروبی و خاتمی و موسوی و پایه هایش را مستحکم کنند تا دشمنان ملت و انقلاب و ولایت فقیه از آن بگذرند و بر آرمان های حضرت امام خمینی (ره) ارکان دین و ولایت فقیه هجوم آورند وکار را یکسره کنند. اما نمی دانستند که این ملت عهدی دیرینه بسته اند تا قرنی دیگر کسی نیاید و شعار ما اهل ایران نیستیم علی تنها بماند را بانگ بر آورد. اگر امام کبیر در میان ما نیست سید و مولای بزرگ ما علی گونه در میان ماست. ولایت او را ولایت حیدر می دانیم. ایشان بعد از حضرت امام خمینی 20 سال بدون انحراف  از راه و آرمان اسلام ، انقلاب و امام عزیز انقلاب را رهبری کرده اند.  امروز ملت همان ملتی است که به ندای امام خمینی لبیک  می گفت. این ملت لبیک یا خامنه ای را لبیک یا امام می دانند. دشمنان خبیث اسلام و انقلاب و ایران با زمینه هایی که آقایان موسوی و کروبی و خاتمی بوجود آوردند هر روز چهره خبیث خود را آشکار تر می کنند. اغتشاش کردند و آدم کشتند ، عکس حضرت امام را پاره کردند و در روز عاشورای حسینی به مقدسات یک ملت توهین کردند. اگر تا امروز با آنان مدارا شده است دلیل ترس و یا عدم توانایی نیست. این یک راهبرد علوی است در غبار فتنه فتنه گران ناآگاهان هدایت یابند و خط خود را از نفاق، درویی و خیانت جدا نمایند. برای ملت مسلمان و مومن ایران خط قرمز ولایت فقیه و اسلام است که در راه دفاع از این ارکان با هیچ شخصی مدارا نخواهند کرد . ملت پایه های این پل خیانت را اگر لازم باشد یک شبه فرو می ریزند.  اما این مداراها برای این است که آقایان خود پایه های این پل خیانت را که بنا نهاده اند فرو ریزند و به دامان مردم مومن و ولایت فقیه باز گردند تا فرصت از دشمنان دیرینه امام و انقلاب گرفته شود.

ای کسانی که در اجزاء پل خیانت مخملی شرکت کرده و پایه های  آن را نگه  داشته اید بدانید این پل به برکت خون شهیدان و به یاری خداوند بزرگ باقی نخواهند ماند و به زودی فرو خواهد ریخت و اگر در این مسیر باقی بمانید در زیر آوار خیانت در تاریخ مدفون خواهید شد. چراکه فضیلت ولایت اهل بیت و فقیه جامع الشرایط در اختیار ماست که با آن مستکبرین را ذلیل و مستضعفین را بزرگ می نماییم. ملت ما بسیجی است و فوج فوج در اطاعت خدا و پیامبر و امام  و ولایت فقیه جامع الشرایط در می آید اما شما از اطاعت سرباز می زنید و زندگی در سایه و حمایت طاغوت را بر می گزینید. ما مفتخریم که خون صدها هزار شهید راه حق پشتیبان ماست اما شما مستحضر به پشتیبانی آمریکاو انگلیس که پنجه  هایشان به خون شهدای ما آغشته است، هستید. هرگز فراریان به دامان مستکبرین و دشمنان دیرینه اسلام و ایران با مدافعان اسلام و قرآن برابر نیستند. خرامخواران و ثروت اندوزان و مفسدان اقتصادی با مستضعفین حلال خوار همانند نیستند. حق طلبان را باباطل گرایان نمی توان مقایسه کرد عزاداران عاشورای حسینی با حرمت شکنان عاشورا نمی توان یکی دانست. ما پیرو اسلام ناب محمدی هستیم و چون منافقین سبز اموی بر تاریخ باطل و طاغوتی پادشان باز  نمی گردیم و به  سوی دنیا ی مدرن بی خدای بی اخلاق رو نمی کنیم. بسیج آن مدافع کشور و اسلام در جنگ و آن مدرسه عشق به تعبیر امام خمینی (ره) از ماست و منافقین و تروریست ها از شماست . عفیف ترین و مومن ترین زنان از ماست و رقاصه ها و خواننده ها و مطرب ها و بی حجابان از شماست. این همه فضیلت از ما و این همه رسوایی از شما

آگاه باشید:

چیزی را که دیروز  از چنگال مفسدانه شما باز پس گرفتیم امروز به شما به این سادگی که قرض کرده اید ،نخواهیم بخشید.

پی نوشت:

1ـ نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، نامه 61 ، ص 599

2ـ صحیفه نور، جلد 15 ، ص 31

 

نوع مطلب : سیاسی، 
برچسب ها : خیانت، پل های خیانت، تاریخ انقلاب اسلامی،
لینک های مرتبط :


درباره وبلاگ

این ویلاگ مروج ومدافع تفکر اصولگرای پایبند به اسلام ناب، امام ، شهدا، و رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت العظمی امام خامنه ای است. واز اصول اسلام، انقلاب،آرمان شهدا،وراه امام و رهبری دفاع می نماید. وابسته به هیچ گروه یا جریان سیاسی نیست . ( استفاده از مقالات با ذکر منبع و نام نویسنده بلامانع است )
مدیر وبلاگ : روح الله اژدری
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic