تبلیغات
جنگ نرم= جهاد نرم - مجلس خبرگان و مقام معظم رهبری
جنگ نرم= جهاد نرم
همراه با امام ،شهداء و رهبری

مقام معظم رهبری در تاریخ 14 خرداد ماه 1368 بعد از رحلت جانگداز حضرت امام خمینی (ره) به عنوان رهبر انقلاب اسلامی از طرف مجلس خبرگان رهبری اول انتخاب شدند. انتخاب مقام معظم رهبری که بدون فوت وقت انجام پذیرفت دشمنان انقلاب اسلامی راکه در صدد بودند از فقدان رهبری بعد از امام خمینی (ره) استفاده نمایند مایوس ساخت. انتخاب رهبر و نظارت برعملکرد رهبری طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی بر عهده مجلس خبرگان می باشد و انتخاب به موقع و صحیح و آگاهانه این مجلس بعد از رحلت امام خمینی (ره)نشانه نقش تاثیرگذار این نهاد برخواسته ازنظام مبتنی بر ولایت فقیه است.    

در اصل یکصد نهم قانون اساسی شرایط و صفات‏ رهبری چنین بیان شده است:1 - صلاحیت‏ علمی‏ لازم‏ برای‏ افتا در ابواب‏ مختلف‏ فقه‏. 2 - عدالت‏ و تقوای‏ لازم‏ برای‏ رهبری‏ امت‏ اسلام‏. 3 - بینش‏ صحیح‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏، تدبیر، شجاعت‏، مدیریت‏ و قدرت‏ كافی‏ برای‏ رهبری‏. در صورت‏ تعدد واجدین‏ شرایط فوق‏، شخصی‏ كه‏ دارای‏ بینش‏ فقهی‏ و سیاسی‏ قوی‏ تر باشد مقدم‏ است‏. 

این شرایط باید در هنگام انتخاب رهبر جدید و ودر مقام بقاء ایشان در منصب ولایت  همواره موجود باشد. 

مراقبتِ وجدان و فقدان اوصاف و شرایط رهبرى بر اساس اصل یکصدو یازدهم قانون اساسی  وظیفه مجلس خبرگان است، زیرا گرچه مقام ولایت و رهبرى همانند ریاست جمهوری، عضویت مجلس خبرگان، عضویت شوراى نگهبان، نمایندگى مجلس شوراى اسلامى و زمان مند و مدّت دار نیست، لیكن مشروط به شرایط و محدود به اوصافى است كه در گذر زمان از گزند حوادث مصون نیست. چنان كه فَحْص و تبادل نظر اعضاى مجلس خبرگان در مقام حدوث و در تبیین اصل رهبر، معصومانه نیست و ممكن است با اشتباهِ پیچیده همراه باشد، كه در طول زمان كشف خلاف آن محتمل خواهد بود، لذا مجلس خبرگان موظّف است به طور دقیق درباره شرایط و اوصاف علمى و عملى رهبر مراقبت كند . در ابتدای اصل یك صد و یازدهم  قانون اساسی در این باره چنین بیان شده است:

((هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یكى از شرایط مذكور در اصول پنجم و یك صد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است, از مقام خود بركنار خواهد شد تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏  مجلس خبرگان‏ در اصل‏ یكصد و هشتم‏ می‏ باشد..))

آن چه از این اصل آشکار مى شود عبارت است از: 1ـ شرایط و اوصاف مذكور در قانون اساسى براى تصدّى مقام رهبرى، باید در هنگام کشف و انتخاب و در حال بقا هم چنان محفوظ بماند و ثبوت آن اختصاص به زمان کشف و انتخاب رهبرى ندارد. 2ـ وظیفه مجلس خبرگان در مقام اثبات و تشخیصْ ،اختصاص به مقام حدوث رهبرى ندارد. بلكه در مقام بقاى آن نیز هم چنان وظیفه دارند كه مراقبت كامل نمایند كه آن شرایط و اوصاف هم چنان موجود باشد. 3ـ در صورت اثبات خلاف در هنگام کشف و انتخاب و نیز در صورت زوال برخى از شرایط و اوصاف به لحاظ مقام بقا، فقیه مزبور یااز اول رهبر نبوده و یا درمقام بقا رهبر نخواهد بود و وظیفه خبرگان اعلام نفى رهبر فاقد اوصاف و معرّفى رهبر واجد اوصاف است. بعد  از رحلت حضرت امام خمینی (ره) مقام معظم رهبری حضرت ایت الله العظمی خامنه ای با کشف و معرفی مجلس خبرگان رهبری بر منصب ولایت مسلمین تکیه زده و در طول بیش از دو دهه ولایتداری همچنان در اوج درایت و مدیریت  سکان کشتی ولایت را به پیش رانده است. ایشان هم واجد شرایط ولایت و رهبری در هنگام حدوث بوده و هم در طول 23 سال بقا بر منسب ولایت که انشاء الله دوران آن طولانی و به انقلاب حضرت مهدی (عج) پیوند شود ، نه تنها اوصاف وشرایط ولایت را حفظ کرده بلکه به واسطه خلوص نیت و ارتباط  معنوی با خدا و ائمه اطهار و قدرت مدیریت و درایت سیاسی وبا عدالت و تقوای الهی در عمل  موجب ارتقاء جایگاه ولایت گردیده است. سه دوره نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در دوره  ولایت ایشان تاکنون بر وجدان شرایط در مقام حدوث و بقا ایشان بر این منصب بر اساس وظیفه قانونی خود نظارت کرده و شهادت داده اند. نمایندگان مجلس خبرگان رهبری بر اساس قانون در کمیسیون ویژه ای بطور دقیق و مداوم عملکرد رهبری را تحت نظر داشته اند وقطعا نظر ودیدگاه نمایندگان مجلس خبرگان رهبری که همه از فقها و افراد کهنسال و با تقوا بوده و دین خود را به دنیا نمی فروشند در خصوص ولایتداری ایشان فصل الخطاب خواهد بود. دشمنان اسلام و انقلاب تنها چاره محو اسلام و انقلاب را محو ولایت فقیه دانسته و از این جهت به طور گسترده و دقیق جایگاه ولایت را مورد هجوم قرار داده و نوک پیکان کینه و دشمنی خود را بسوی مقام معظم رهبری گرفته است. لذا نقد رهبری بعضا توسط افرادی مغرض ، نادان، و فریب خورده با حمایت دشمنان اسلام و انقلاب مطرح میشود که هوشیاری ملت ولایتمدار را می طلبد. مجلس خبرگان رهبری در طول 32 سال گذشته در تمامی اجلاسیه های سالانه که دوبار در سال برگزار میشود بر حمایت قاطع خود از رهبری پای فشرده است. جهت آگاهی عزیزان  قسمت های از این بیانیه ها که از سایت مجلس خبرگان رهبری برداشت شده و در آن به شایستگی های رهبری اشاره و بر حمایت از قاطع از ایشان تاکیده شده است ارائه میگردد.

بیانیه ى هشتمین اجلاس رسمى مجلس خبرگان رهبرى دوره ى دوم13 بهمن 1376

((حضرت آیة الله خامنه اى، فرزند روحانى و خلف صالح امام عزیز، در دفاع از ا اسلامى نظام جمهورى اسلامى و استكبارستیزى، مردم گرایى و حمایت از مستضعفان و استقرار عدالت اجتماع سلام و آرمان هاى ى و اهتمام به امر سازندگى و تعالى كشور و ده ها خصوصیت دیگرِ روحى و معنوى بوده و آثار و بركات رهبرى و زعامت ایشان، طىِّ سال هاى گذشته و توفیقات به دست آمده در صحنه هاى سیاست خارجى و مسائل داخلى و حفظ آرامش و امنیت و توسعه در سطحى وسیع و بى سابقه و در شرایط بحرانى كشور، رشد و اقتدار و توان مندى نیروهاى مسلَّح، تحت فرماندهى معظّم له، برگزارى موفّق هشتمین اجلاس سران كنفرانس اسلامى، از جلوه هاى بارز كارامدى نظام جمهورى اسلامى در عرصه هاى بین المللى و در جهان اسلام است . ما، ضمن تشكّر و قدردانى از هوشیارى نمایندگان مجلس خبرگانِ اوّل، به خاطر این انتخاب كه با هدایت الهى و ارشادهاى امام خمینى و درایت خبرگان محترم، تحقق یافت، خاطر نشان مى سازیم كه حفظ نظام مقدّس جمهورى اسلامى ایران و پاسدارى از دستاوردهاى آن، تنها با حفظ محوریّت ولایت فقیه و مشاركت همه جانبه ى مردمى فداكار و وحدت و همبستگى ملّى امكان پذیر خواهد بود))

بیانیه‏ ى ششمین اجلاس رسمى مجلس خبرگان رهبرى دوره‏ى چهارم  1/7/1388

ما ضمن بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب حضرت آیه‏ الله خامنه‏اى ـ مدّظلّه‏العالى ـ بار دیگر پشتیبانى قاطع خود را از معظم‏له ـ كه ادامه دهنده‏ى راه بنیان‏گذار انقلاب مقدس اسلامى حضرت امام خمینى ـ رضوان الله تعالى علیه است ـ اعلام مى‏داریم و همچنان معظم‏له را تنها گزینه‏اى مى‏دانیم كه لباس رهبرى امت بر قامتش زیبنده است. بدون شك تدابیر حكیمانه‏ى مقام معظم رهبرى در خاموش كردن آتش فتنه و حوادث پس از انتخابات دهم ریاست جمهورى و مقاومت معظم‏له در برابر تشكیك بى‏اساس نسبت به صحت و سلامت انتخابات، ستودنى است و دلیلى قاطع بر هوشمندى و تدبیر ایشان مى‏باشد. )).

بیانیه ی هشتمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری دوره ی چهارم 24/6/1389

((ـ خبرگان ملت مثل همیشه بیعت خود را با ولی امر مسلمین تجدید كرده و اعلام می نماید ولایت فقیه ستون فقرات نظام اسلامی بوده و مقام معظم رهبری حضرت آیه‌الله العظمی خامنه‌ای «مدظله العالی» با مدیریت و تدبیر شایسته خویش بعد از ارتحال امام راحل عظیم الشأن نشان دادند كه تنها شخصیتی هستند كه لباس رهبری امت بر قامت ایشان زیبنده است .))

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

این ویلاگ مروج ومدافع تفکر اصولگرای پایبند به اسلام ناب، امام ، شهدا، و مقام معظم رهبری است. واز اصول اسلام، انقلاب،آرمان شهدا،وراه امام و رهبری دفاع می نماید. وابسته به هیچ گروه یا جریان سیاسی نیست . ( استفاده از مقالات با ذکر منبع و نام نویسنده بلامانع است )
مدیر وبلاگ : روح الله اژدری
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :