تبلیغات
جنگ نرم= جهاد نرم - حضرت آیت الله خامنه ای زیبنده منصب ولایت به شهادت مجلس خبرگان رهبری
جنگ نرم= جهاد نرم
همراه با امام ،شهداء و رهبری

 

روح الله اژدری

در اصل یکصد نهم قانون اساسی شرایط و صفات‏ رهبری چنین بیان شده است:1 - صلاحیت‏ علمی‏ لازم‏ برای‏ افتا در ابواب‏ مختلف‏ فقه‏. 2 - عدالت‏ و تقوای‏ لازم‏ برای‏ رهبری‏ امت‏ اسلام‏. 3 - بینش‏ صحیح‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏، تدبیر، شجاعت‏، مدیریت‏ و قدرت‏ كافی‏ برای‏ رهبری‏. در صورت‏ تعدد واجدین‏ شرایط فوق‏، شخصی‏ كه‏ دارای‏ بینش‏ فقهی‏ و سیاسی‏ قوی‏ تر باشد مقدم‏ است‏. 

این شرایط باید در هنگام انتخاب رهبر جدید و ودر مقام بقاء ایشان در منصب ولایت  همواره موجود باشد. 

مراقبتِ وجدان و فقدان اوصاف و شرایط رهبرى بر اساس اصل یکصدو یازدهم قانون اساسی  وظیفه مجلس خبرگان است، زیرا گرچه مقام ولایت و رهبرى همانند ریاست جمهوری، عضویت مجلس خبرگان، عضویت شوراى نگهبان، نمایندگى مجلس شوراى اسلامى و… زمان مند و مدّت دار نیست، لیكن مشروط به شرایط و محدود به اوصافى است كه در گذر زمان از گزند حوادث مصون نیست. چنان كه فَحْص و تبادل نظر اعضاى مجلس خبرگان در مقام حدوث و در تبیین اصل رهبر، معصومانه نیست و ممكن است با اشتباهِ پیچیده همراه باشد، كه در طول زمان كشف خلاف آن محتمل خواهد بود، لذا مجلس خبرگان موظّف است به طور دقیق درباره شرایط و اوصاف علمى و عملى رهبر مراقبت كند . در ابتدای اصل یك صد و یازدهم  قانون اساسی در این باره چنین بیان شده است:

((هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یكى از شرایط مذكور در اصول پنجم و یك صد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است, از مقام خود بركنار خواهد شد تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏  مجلس خبرگان‏ در اصل‏ یكصد و هشتم‏ می‏ باشد..))

آن چه از این اصل آشکار مى شود عبارت است از: 1ـ شرایط و اوصاف مذكور در قانون اساسى براى تصدّى مقام رهبرى، باید در هنگام کشف و انتخاب و در حال بقا هم چنان محفوظ بماند و ثبوت آن اختصاص به زمان کشف و انتخاب رهبرى ندارد. 2ـ وظیفه مجلس خبرگان در مقام اثبات و تشخیصْ ،اختصاص به مقام حدوث رهبرى ندارد. بلكه در مقام بقاى آن نیز هم چنان وظیفه دارند كه مراقبت كامل نمایند كه آن شرایط و اوصاف هم چنان موجود باشد. 3ـ در صورت اثبات خلاف در هنگام کشف و انتخاب و نیز در صورت زوال برخى از شرایط و اوصاف به لحاظ مقام بقا، فقیه مزبور یااز اول رهبر نبوده و یا درمقام بقا رهبر نخواهد بود و وظیفه خبرگان اعلام نفى رهبر فاقد اوصاف و معرّفى رهبر واجد اوصاف است. بعد  از رحلت حضرت امام خمینی (ره) مقام معظم رهبری حضرت ایت الله العظمی خامنه ای با کشف و معرفی مجلس خبرگان رهبری بر منصب ولایت مسلمین تکیه زده و در طول 22 سال ولایتداری همچنان در اوج درایت و مدیریت  سکان کشتی ولایت را به پیش رانده است. ایشان هم واجد شرایط ولایت و رهبری در هنگام حدوث بوده و هم در طول 22 سال بقا بر منسب ولایت که انشاء الله دوران آن طولانی و به انقلاب حضرت مهدی (عج) پیوند شود ، نه تنها اوصاف وشرایط ولایت را حفظ کرده بلکه به واسطه خلوص نیت و ارتباط  معنوی با خدا و ائمه اطهار و قدرت مدیریت و درایت سیاسی وبا عدالت و تقوای الهی در عمل  موجب ارتقاء جایگاه ولایت گردیده است. سه دوره نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در دوره  ولایت ایشان تاکنون بر وجدان شرایط در مقام حدوث و بقا ایشان بر این منصب بر اساس وظیفه قانونی خود نظارت کرده و شهادت داده اند. نمایندگان مجاس خبرگان رهبری بر اساس قانون در کمیسیون ویژه ای بطور دقیق و مداوم عملکرد رهبری را تحت نظر داشته اند وقطعا نظر ودیدگاه نمایندگان مجلس خبرگان رهبری که همه از فقها و افراد کهنسال و با تقوا بوده و دین خود را به دنیا نمی فروشند در خصوص ولایتداری ایشان فصل الخطاب خواهد بود. دشمنان اسلام و انقلاب تنها چاره محو اسلام و انقلاب را محو ولایت فقیه دانسته و از این جهت به طور کسترده و دقیق جایگاه ولایت را مورد هجوم قرار داده و نوک پیکان کینه و دشمنی خود را بسوی مقام معظم رهبری گرفته است. لذا نقد رهبری بعضا توسط افرادی مغرض ، نادان، و فریب خورده با حمایت دشمنان اسلام و انقلاب مطرح میشود که هوشیاری ملت ولایتمدار را می طلبد. مجلس خبرگان رهبری در طول 22 سال گذشته در تمامی اجلاسیه های سالانه که دوبار در سال برگزار میشود بر حمایت قاطع خود از رهبری پای فشرده است جهت آگاهی عزیزان  به آن اشاره میشود.

 

 

((حضرت آیة الله خامنه اى، فرزند روحانى و خلف صالح امام عزیز، در دفاع از ا اسلامى نظام جمهورى اسلامى و استكبارستیزى، مردم گرایى و حمایت از مستضعفان و استقرار عدالت اجتماع سلام و آرمان هاى ى و اهتمام به امر سازندگى و تعالى كشور و ده ها خصوصیت دیگرِ روحى و معنوى بوده و آثار و بركات رهبرى و زعامت ایشان، طىِّ سال هاى گذشته و توفیقات به دست آمده در صحنه هاى سیاست خارجى و مسائل داخلى و حفظ آرامش و امنیت و توسعه در سطحى وسیع و بى سابقه و در شرایط بحرانى كشور، رشد و اقتدار و توان مندى نیروهاى مسلَّح، تحت فرماندهى معظّم له، برگزارى موفّق هشتمین اجلاس سران كنفرانس اسلامى، از جلوه هاى بارز كارامدى نظام جمهورى اسلامى در عرصه هاى بین المللى و در جهان اسلام است . ما، ضمن تشكّر و قدردانى از هوشیارى نمایندگان مجلس خبرگانِ اوّل، به خاطر این انتخاب كه با هدایت الهى و ارشادهاى امام خمینى و درایت خبرگان محترم، تحقق یافت، خاطر نشان مى سازیم كه حفظ نظام مقدّس جمهورى اسلامى ایران و پاسدارى از دستاوردهاى آن، تنها با حفظ محوریّت ولایت فقیه و مشاركت همه جانبه ى مردمى فداكار و وحدت و همبستگى ملّى امكان پذیر خواهد بود))

بیانیه ى چهارمین اجلاس رسمى مجلس خبرگان رهبرى دوره ى سوم 8/6/1379

((ـ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران كه الگوى حكومت و نشان دهنده ى ساختار سیاسى نظام ماست، از سوى حضرت امام خمینى (قدس سره) «بزرگترین ثمره ى جمهورى اسلامى» نام گرفته است . در این نظامنامه كه برگرفته از مبانى استوار و مترقى اسلام است، جایگاه همه ى نهادها مشخص و وظایف و اختیارات آنها تبیین گردیده و از آن جمله نقش محورى رهبرى در نظام اسلامى مشخص گردیده است . بر این اساس قواى سه گانه «زیر نظر ولى ّفقیه» وظایف خود را انجام مى دهند و «تعیین سیاست هاى كلان» نظام و «نظارت بر حُسن انجام» آن، «تنظیم روابط» قواى سه گانه و «حلّ معضلات كشور» بر عهده ى رهبرى قرار داشته و جلوه هایى از «ولایت مطلقه ى فقیه» را تشكیل مى دهد كه امروزه حضرت آیة الله خامنه اى، مدظله العالى با «لیاقت» و «درایت كامل» آن را بر عهده دارد و خبرگان به عنوان نمایندگان ملّت و كارشناسان امین، گواه آنند.))

 

بیانیه ى ششمین اجلاس رسمى مجلس خبرگان رهبرى دوره ى سوم12/6/1380

((بنیانگذار جمهورى اسلامى، حضرت امام خمینى قدس سرّه، با پیام عدالت و معنویّت، مردم ایران را به صحنه آورد و ادبیات معطوف به عدالت، روح گفتار او را شكل مى داد. قلبش سرشار از عشق به محرومان بود و تنفّر از اشرافیّت و تبعیض، در كلامش موج مى زد و پیوسته كارگزاران نظام را بدان سفارش مى كرد. چنان كه رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر رفع فقر و محرومیت و گسترش عدالت و خدمت به مردم و محرومان و مبارزه با تجمل گرایى و اشرافى گرى توصیه و تأكید مى نمایند. ))

بیانیه ى هشتمین اجلاس رسمى مجلس خبرگان رهبرى دوره ى سوم18/6/1381

ـ(( «رهبرى»، عامل اساسى «همبستگى ملت» و «ثبات حكومت» است : «فرض الله الامامة نظاماً للامه» بر گرد آن نهادها با یكدیگر همكارى نموده و انسجام ملّى حفظ مى گردد و خیمه نظام، بااین ستون بر افراشته مى ماند: «ان والى المسلمین مثل العمود فى وسط الفسطاط». از این رو حفظ قداست رهبرى و حراست از جایگاه والاى آن، وظیفهء مهمى است كه نقش بنیادین در استحكام نظام اسلامى دارد. دشمنان زخم خورده جمهورى اسلامى كه به این راز عظمت پى برده و به پیوند عمیق امّت با پیشواى خویش كه ریشه در اعتقاد دینى مردم ما دارد، آگاه شده اند، همهء تلاش خود را براى تضعیف رهبرى بكار گرفته اند. اكنون بر عموم ملّت و بویژه فرهیختگان و اصحاب قلم و سخن فرض است كه با درك موقعیّت خطیر كشور، و در برابر دسیسه هاى دشمنان، به رسالت خویش در حمایت و حراست از ولایت امر، اهتمام جدى داشته باشند.

ـ خبرگان رهبرى بر تقویت قواى سه گانه تأكید مى كند و بر این باور است كه هرگونه سخن و اقدام تضعیف كننده، بر خلاف مصالح عمومى كشور، و موجب نفوذ دشمنان است . قواى سه گانه كه زیر نظر مقام معظم رهبرى قرار دارند، سیاست ها و رهنمودهاى معظم له را با دقت و جدّیت تعقیب نموده و خود را درا ین زمینه مسئول مى دانند.))

 

بیانیه ى نهمین اجلاس رسمى مجلس خبرگان رهبرى دوره ى سوم11/12/1381

((در انقلاب اسلامى ایران نیز رهبرى حسین گونه امام خمینى، امواج پر خروش ملّت را به حركت در آورد و محور اتفاق و یگانگى در میان مردم گردید و اینك نیز مقام معظّم رهبرى آیةالله خامنه اى مدظله العالى، بر اساس همان مبانى و براى دستیابى به همان آرمان ها، نظام اسلامى را در دنیاى پر تلاطم كنونى به پیش مى برد. بدون تردید صیانت از این عامل وحدت و عزّت، وظیفه انقلابى و اسلامى همه ماست . و این وحدت از آغاز تاكنون و از این پس ضرورت تردیدناپذیر نظام اسلامى بوده و تحقق آن با پذیرش عملى محور اساسى وحدت كه ولایت فقیه است مى باشد.))

بیانیه ى دهمین اجلاس رسمى مجلس خبرگان رهبرى دوره ى سوم 17/6/1382

((ـ «ولایت فقیه» نماد عظمت، استقلال، انسجام، وحدت ملّى و سربلندى نظام اسلامى است انقلاب ما در این گلستان به بار نشست و بحمدالله 25سال است كه شمیم جان تمامى شیفتگان اسلام از گل معطر «ولایت فقیه» بهره مند است . «ولایت فقیه» از اصول بنیادین قانون اساسى است كه التزام عملى به آن از بدیهى ترین اصول «قانون مدارى» است . بر این پایه همگان (بویژه جریانهاى سیاسى جامعه) را به اطاعت از رهنمودهاى حكیمانه ایشان فرا مى خوانیم.))

بیانیه ى یازدهمین اجلاس رسمى مجلس خبرگان رهبرى دوره ى سوم17/12/1382

))ـ در حالیكه قلم هایى مسموم و صداهایى مشكوك، براى بحران آفرینى در تلاش بودند و انتخابات را فرصتى براى آن مى دانستند، حُسن تدبیر مقام معظم رهبرى حضرت آیة الله خامنه اى، مدظله العالى، و توصیه هاى راهگشاى ایشان، این خطر را از میان برداشت و بار دیگر نقش ولایت فقیه را در حفظ نظام اسلامى، آشكار ساخت . ))

بیانیه ى چهاردهمین اجلاس رسمى مجلس خبرگان رهبرى دوره ى سوم16/6/1384

((ـ با تشكیل جمهورى اسلامى ایران و تدوین قانون اساسى، موضوع ولایت فقیه و رهبرى با ویژگى هاى برتر فقاهت، عدالت، شجاعت و مدیریت كه یك آرمان اصیل اسلامى بود، در كشور ما رسمیت و عینیت یافت و تجربهء نظام ما نشان داد كه با این ركن استوار، دفاع از حاكمیت تحقق آرمان هاى اسلامى، انسجام و همبستگى ملى، و مقاومت در برابر قدرت هاى شیطانى تضمین مى گردد. این تجربهء نوین، مستكبران را به عداوت و خصومت بیشتر با اصل بنیادین ولایت فقیه واداشته است و از همین روست كه ملت متعهد ایران با شعور و آگاهى، و ثبات و پایدارى در این سنگر از هویت ملى و شرف اسلامى خود دفاع مى كند و نعمت رهبرى حضرت آیة الله خامنه اى، مدظله العالى، را با اطاعت و حمایت خویش، ارج مى نهد. و در جهت اجرائى كردن رهنمودهاى معظم له با همه وجود تلاش و فداكارى خواهد كرد.))

بیانیه ى شانزدهمین اجلاس رسمى مجلس خبرگان رهبرى8/6/1385

 ((مجلس خبرگان رهبرى از عموم مردم شریف ایران مى خواهد كه از هرگونه حركتى كه در صفوف به هم پیوسته ى ملّت، رخنه ایجاد كند و موجب اختلاف گردد، پرهیز كند و رهنمودهاى رهبر معظم انقلاب حضرت آیةالله خامنه اى، مدظله، را در این زمینه، نصب العین خود قرار دهند. جامع ترین رهنمود به دولت، رهنمودهاى مقام معظم رهبرى، مدّظله العالى، به دولت مردان در دیدار روز دوشنبه 6 شهریور 85 است كه عمل به آن، در حقیقت، تحقق انتظارات ملّت از دولت است . مجلس خبرگان رهبرى، ضمن دعوت مسئولان محترم دولت به انجام دادن دقیق رهنمودهاى فوق، بر رفع مشكل فقر و محرومیت از جامعه، تلاش در جهت حل مشكل بیكارى و مبارزه با فقر و تبعیض و فساد در عرصه هاى مختلف، بویژه ابتذال و بدحجابى فزاینده، تأكید مى كند))

،

بیانیه ى نخستین اجلاس چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبرى6/12/1385

((از خداوند متعال براى مقام معظم رهبرى مدظله العالى (كه با درایت كم نظیر خود سكان انقلاب را به دست گرفته و با اقتدار و تدبیر، امت اسلامى را به سوى قله هاى رفیع استقلال سیاسى، اقتدار دفاعى و اعتلاء علمى رهنمون شده اند) طول عمر، سلامتى و عزت روزافزون مسئلت مى نماییم.

عضاء مجلس خبرگان بر اهمیت منحصر به فرد جایگاه رفیع امامت و رهبرى كه منشأ مشروعیت نظام اسلامى بوده و مردم سالارى دینى را به ارمغان آورده است و امروز در ولایت فقیه تجلّى یافته، تأكید مى كنند، و از سیاستهاى رهبرى معظم انقلاب مخصوصاً در حق استفاده ملت ایران و نظام جمهورى اسلامى ایران از انرژى صلح آمیز هسته اى، اجراى سیاستهاى اصل 44قانون اساسى، سند چشم انداز 2ساله كشور، لزوم همكارى و هماهنگى قواى سه گانه، تلاش براى تولید ثروت و تولید علم و دانش و فن آورى و رشد اخلاقى و معنوى جامعه، اعتلاى قدرت دفاعى نیروهاى مسلح، حفظ وحدت داخلى و انسجام ملى، اجتناب از بحث و جدلهاى تفرقه انگیز و بالاخره حمایت از قواى سه گانه اتفاق نظر دارند.))

14/6/1386 .  بیانیه ی دومین اجلاس رسمى مجلس خبرگان رهبرى

 ((ـ «ولایت مطلقه فقیه» عامل حدوث و تداوم انقلاب و نظام اسلامى بوده و امام راحل عظیم الشأن و مقام معظم رهبرى مدظله با مدیریت و هدایتهاى شایسته خود، مترقى و سعادت آفرین بودن این اصل را به اثبات رساندند. این تدابیر شایسته بود كه این واقعیت قرانى را روشن ساخت كه اسلام دین زندگى است و مى تواند سربلندى و سعادت دنیا و آخرت جوامع بشرى را تأمین كند.))

6/12/1386  ی سومین اجلاس رسمى مجلس خبرگان رهبرى دوره ى چهارم بیانیه

((ـ ولایت فقیه استمرار امامت، میراث گران بهاى بنیان گذار جمهورى اسلامى و یكى از با ارزش ترین دستاوردهاى انقلاب اسلامى است و كشور ما در سایهء این اصلِ مترقى و با نظامى مردمى ـ اسلامى، توانسته است قریب سه دهه، كارآیى خود را در عرصه هاى گوناگون مبارزه با دشمن، سازندگى، رشد و ارتقاء علمى و فنّى و مواجهه با مسایل جهانى، نشان دهد و به خوبى از عهدهء مسایل داخلى بر آید. دشمنان اسلام نیز با درك این واقعیت از آغاز پیروزى انقلاب، همواره با توطئه ها و شگردهاى گوناگون به مقابله با اصول و مبانى ولایت فقیه پرداخته و در صدد تضعیف آن برآمده اند و البته یكپارچگى امت اسلامى در دفاع از این اصل، همواره نقشه هاى آنان را بى اثر كرده است . ما خواستار حراست همیشگى و هوشیارانهء فرزندان امام و انقلاب از این اصل مترقى و سایر اهداف بلند و اندیشه هاى والاى بنیان گذار جمهورى اسلامى هستیم ))

بیانیه ى چهارمین اجلاس رسمى مجلس خبرگان رهبرى دوره ى چهارم6/6/1387

((ـ انقلاب اسلامى ایران، حاكمیت نور الهى در جهان ظلمانى معاصر را نوید بخشید. «ولایت فقیه» یكى از با ارزش ترین دستاوردهاى این انقبال و ثمره ى خود مقدس شهدا و یكى از بنیادى ترین اصول قانون اساسى و نمادِ دین مدارى، عظمت، استقلال، وحدت و یكپارچه گى و سربلندى نظام اسلامى است . این مجلس، در راه پاسدارى از ولایت فقیه، دِین خود را به نحو احسن ادا نموده و هم چنان آمادگى خود را براى حمایت همه جانبه از نظام اسلامى اعلام مى دارد و همگان را به حفظ و حمایت هوشمندانه از این محور اتحاد دعوت كرده و به پیروى بیشتر از رهنمودهاى حكیمانه ى مقام معظَّم رهبرى مدظله العالى فرا مى خواند. ))

بیانیه‏ى ششمین اجلاس رسمى مجلس خبرگان رهبرى دوره‏ى چهارم  1/7/1388

ـ(( ولایت فقیه، ركن ركین نظام اسلامى، محور وحدت و مشروعیت بخش همه‏ى اركان و قوانین آن است كه همواره حافظ اسلامیت و سلامت جمهورى اسلامى بوده و كشتى انقلاب را در برابر امواج طوفانى و پر تلاطم حوادث و دشمنى‏ها، به خوبى سكان‏دارى كرده است، در عرصه‏ى انتخابات نیز كارآمدى خود را بیش از پیش به نمایش گذاشت.

ما ضمن بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب حضرت آیه‏الله خامنه‏اى ـ مدّظلّه‏العالى ـ بار دیگر پشتیبانى قاطع خود را از معظم‏له ـ كه ادامه دهنده‏ى راه بنیان‏گذار انقلاب مقدس اسلامى حضرت امام خمینى ـ رضوان الله تعالى علیه است ـ اعلام مى‏داریم و همچنان معظم‏له را تنها گزینه‏اى مى‏دانیم كه لباس رهبرى امت بر قامتش زیبنده است. بدون شك تدابیر حكیمانه‏ى مقام معظم رهبرى در خاموش كردن آتش فتنه و حوادث پس از انتخابات دهم ریاست جمهورى و مقاومت معظم‏له در برابر تشكیك بى‏اساس نسبت به صحت و سلامت انتخابات، ستودنى است و دلیلى قاطع بر هوشمندى و تدبیر ایشان مى‏باشد. در این راستا هدایت‏هاى هوشمندانه، راهگشا، تاریخى و سرنوشت‏ساز معظم‏له در خطبه‏هاى 29 خرداد و 21 ماه مبارك رمضان تأثیرى شگرف در افشاى لایه‏هاى پنهان و آشكار توطئه داشت و روشن‏تر از همیشه، نقش بى‏بدیل ولایت فقیه را در سكان‏دارى كشتى انقلاب اسلامى، به نمایش گذاشت))

.

بیانیه ی هشتمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری دوره ی چهارم 24/6/1389

((ـ خبرگان ملت مثل همیشه بیعت خود را با ولی امر مسلمین تجدید كرده و اعلام می نماید ولایت فقیه ستون فقرات نظام اسلامی بوده و مقام معظم رهبری حضرت آیه‌الله العظمی خامنه‌ای «مدظله العالی» با مدیریت و تدبیر شایسته خویش بعد از ارتحال امام راحل عظیم الشأن نشان دادند كه تنها شخصیتی هستند كه لباس رهبری امت بر قامت ایشان زیبنده است صراط مستقیم سعادت، پیروی راه ولایت فقیه است از فریب خوردگان و آنان كه خود را از بركات این كشتی نجات محروم كرده‌اند می خواهند هر چه زودتر به دامان ملت بازگردند و بدانند كه مقابله با ملت بزرگ ایران اسلامی، عاقبت مطلوبی نخواهد داشت))

 

منبع بیانیه ها:

سایت مجلس خبرگان رهبری

 

نوع مطلب : سیاسی، 
برچسب ها : حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی،
لینک های مرتبط :
جمعه 27 آبان 1390 10:34 ق.ظ
با سلام
از مطلبتان استفاده كردم. تندرست. موفق.، سعادتمند پایدار باشید
جمعه 5 فروردین 1390 08:29 ق.ظ
سلام، یک بار دیگر دولت برای کشورهای عرب پول می‌فرسته در حالی‌ که خود ما یه لقمه نون حلال را با هزار بدبختی گیرمون میاد. آقایان فکر میکنند با کمک به کشورهای دیگر اینها با ما همگام میشوند یادشون رفته به بسنیا کمک کردند به آفریقا کمک کردند و هر دو اینها بر علیه ما در سازمان ملل رای دادند.ما باید احمق باشیم که فکر کنیم با کمک به این کشورها اینها همه شیعه میشند. به ما چه ربطی‌ داره لیبی چه خاکی تو سر خودش میریزه. ملت ایران را باید دریابم نه یک سری عرب ملخ خور.
جمعه 6 اسفند 1389 11:53 ق.ظ
سلام دوست عزیز
واقعا فهمیدن تفاوت خواست ملت های عرب در شرایط کنونی با انچه که عده ای در داخل دنبال آن هستند اینقدر مشکل است.گول کسانی که خواست مستکبرانه قدرتمندان عالم را بنام آزادی بخود جوانها میدهند نخورید. ملت ایران همان آزادی را که اکنون اعراب دنبال آن هستند 33سال پیش بدست اورده اند. جالب است که اعراب تلاش دارند از بنددست نشانده های آمریکا رهایی یابند آنگاه عد ه ای در داخل با حرف عوامل آمریکا و اسرائیل می خواهند بنام آزادی ملت ایران را به اسارت ببرند. لطفا خواست عوامل آمریکا و اسرائیل را بنام شیعه معرفی نکنید شیعه راه و نجاتش را از منابع مورد وثوقش میگیرد که امروز ولایت فقیه است.
جمعه 6 اسفند 1389 05:45 ق.ظ
سلام ، رهبر عزیز حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمودند آزادی سخن و تظاهرات برای مصر ییها و تونسیها و همچنین مردم لیبی حلال است ، فقط می‌خواهم بپرسم آیا این آزادی فقط برای سنی هاست یا برای شیعیان هم هست ؟ چیزی که خیلی واضح است اینکه کشتن مسلمآنانی‌ که فقط آزادی حقیقی میخواهند دوباره مد شده ، چه در خارج و چه در مملکت خودمآن.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

این ویلاگ مروج ومدافع تفکر اصولگرای پایبند به اسلام ناب، امام ، شهدا، و مقام معظم رهبری است. واز اصول اسلام، انقلاب،آرمان شهدا،وراه امام و رهبری دفاع می نماید. وابسته به هیچ گروه یا جریان سیاسی نیست . ( استفاده از مقالات با ذکر منبع و نام نویسنده بلامانع است )
مدیر وبلاگ : روح الله اژدری
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :