تبلیغات
جنگ نرم= جهاد نرم - وحدت مسلمین راهبرد حکومت ولایی
جنگ نرم= جهاد نرم
همراه با امام ،شهداء و رهبری


روح ا... اژدری

در  تاریخ اسلام اختلافات مذهبی همیشه دستاویز مناسبی برای دشمنان برای سوء استفاده و تسلط به مسلمانان بوده است. ایجاد تفرقه مذهبی از راهبردهای اصلی دشمنان در طول قرون برای به استعمار کشیدن وتضعیف مسلمین بوده است. دشمنان می دانستند که راه نفوذ و تسلط بر مسلمین و سرزمین آباد و غنی آنان توسعه و گسترش تفرقه و تاکید بر نقاط اختلافی آنان است. اگر چه از دیر باز  این اختلافات بین شیعه و سنی وجود داشته است اما نقاط اشتراکی مهم تر و وسیعتری هم بین مسلمین وجود داشته که جامعه اسلامی به دلیل سلطه سلاطین بی دین و عالمان نادان و بی تقوا و مزدور از آن غفلت کرده ا ست. در تاریخ 100 الی 200 سال گذشته در سرزمین های مسلمین سلاطین یا دست نشانده استعمار و یا مورد حمایت آنان بوده اند. علمای قلم به مزد هم ریزه خوار خوان سلاطین وابسته بوده اند.

لذا تا ندای وحدت اسلامی در جایی برخواسته دشمنان اسلام با همکاری سلاطین فاسد و علمای قلم به مزد با برجسته کردن اختلافات جزیی بر طبل تفرقه کوبیده اند.

استعمار در طول صدوپنجاه سال اخیر پول های بسیاری خرج کرده است تابین مسلمین اختلاف ایجاد  کند. کتاب ها و مجلات زیادی منتشر کردند. ملیت گرایی را تبلیغ کردند. حقد و کینه های قومی ـ نژادی ، سیاسی ـ مذهبی را به وجود آوردند. کشورهایی بزرگ اسلامی را تجزیه و تکه و پاره نمودند تا قدرت مسلمین پاره پاره شده و توانایی اتحاد نداشته باشند. موفقیت استعمار فقط بسته به این بود که در سرزمین مسلمانان اسلام حاکمیت نداشت. مردم مسلمان بودند ولی حاکمام بر مبنای  اسلام حکومت نمی کردند لذا ولایت یعنی حکومت اسلامی حاکمیت نداشت تا مسلمین را زیر یک پرچم جمع کند . تا اینکه انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) با اندیشه ولایت به پیروزی رسید. حکومت ولایی که در پرتو انقلاب اسلامی ایجاد شد پرچمی را بلند کرد که مسلمانان دیدند از هر مذهبی که باشند این پرچم را دوست دارند. این پرچم آنها را به تقویت و اتکا به اشتراکات دعوت می کرد. دیدند این پرچم پرچم اسلام و نبی مکرم اسلام است . لذا انقلاب اسلامی سالها تلاش آنان را خنثی کرد و انقلاب اسلامی آوای وحدت سر داد. امام خمینی بزرگ پرچمدار وحدت مسلمین بود. نقش حضرت امام خمینی در ایجاد وحدت در داخل کشور بین اقوام و مذاهب گوناگون با آنکه تمام تلاش  دشمنان برای تجزیه کشور و عدم موفقیت امام بود بی نظیر بود. امام کشوری را اداره کرد و به آن وحدت ملی بخشید که هر گروه مزدوری با گرایشات قومی و مذهبی در کردستان ، خوزستان، شمال، آذربایجان، سیستان و بلوچستان بر طبل تجزیه طلبی و تفرقه می کوبیدند. این نقش ولایی و جامعیت شخصیت حضرت امام بود که توانست بر تمام توطئه ها فایق آید و شیعه و سنی را و کلیه اقوام مسلمان از کرد و لر  و ترک و بلوچ را از آن فتنه های بنیان کن نجات بدهد و حول محور حکومت ولایت به وحدت و اتحاد برساند. اما توطئه های دشمنان اسلام به همان چند سال حضور و رهبری با برکت حضرت امام خمینی ختم نشد. بلکه بعداز حضرت امام (ره) نیز این توطئه ها با رنگ و بوی دیگری ادامه داشته است و باز نقش ولایت مقام معظم رهبری توطئه ها را نقش برآب کرده است. در طول سال های رهبری و ولایت مقام معظم رهبری تمام فتنه ها و نقشه های دشمنان با تیزبینی و وسعت نظر بررسی و برنامه های مدونی با روشنگری های ولی فقیه جامع الشرایط در جهت تقویت وحدت مسلمین در داخل کشور و بین مسلمانان سایر کشورها به اجرا در آمده است.

مقام معظم رهبری با شناختی که از توطئه ها و فعالیت های دشمنان انقلاب اسلامی داشته اند با بصیرت تمام با نصب نماینده ای در امور اهل سنت ارتباط تنگاتنگی با برادران اهل سنت دارند. با آ نان ملاقات می نمایند به امورات و مشکلات آنان رسیدگی می نمایدو خود را تنها ولی و رهبر مذهب شیعه نمی دانند که بخواهند فقط تمام تلاش خود را بر امور شیعه متمرکز کرده و اهل سنت را از حق و حقوق خود محروم نمایند. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی برادران اهل سنت هم در خبرگان رهبری که وظیفه انتخاب و نظارت بر عملکرد رهبر را بر عهده دارند نماینده دارند. بنابراین رهبر متعلق به همه مسلمانان است و نباید فقط به یک گروه مذهبی توجه داشته باشد. نگاه رهبری معظم انقلاب نیز جامع به امور کل مسلمانان است.

سیاست حکومت ولایی این است که مسلمانان در نتیجه اختلاف دیرینه درس گرفته و روی مشترکات خود تکیه بیشتری نمایند. مقام معظم رهبری در این رابطه می فرمایند:

« همه در دوران بعد از پیروزی ا نقلاب اسلامی و هم پیش از پیروزی انقلاب همیشه عقیده من بر این بود که ا مروز شیعه و سنی باید اختلافات دیرین  خود رادر تعامل روزمره خودشان کنار بگذارند جنگ و دعوا را کنار بگذارند و مشترکات خود را بچسبند که این یکی از مشترکات می تواند باشد و آلان هم عقیده ام همین است» (1)

در حکومت ولایی است که اشتراکات مسلمین رنگ غلیظ تری پیدا می کند و اختلافات دیگر در تعاملات و گفتمان های روزانه نقش تفرقه انگیزی نمی تواند داشته باشد. لذا رهبر معظم  انقلاب مساله غدیر را که بحث ولایت اسلامی در آن مطرح است محور وحدت مطرح می کند و می فرمایند:

«همین مساله غدیر هم می تواند مایه وحدت باشد همچنان که آیت ا... شهید مطهری مقاله ای با  عنوان الغدیر و وحدت اسلامی دارد. او کتاب الغدیر را که درباره مسایل مربوط با غدیر است یکی از محورهای دولت اسلامی می داند که درست هم است. ممکن است به نظر عجیب بیاید اما واقعیت مطلب همین است. خود مساله غدیر غیر از آن جنبه که شیعه آن را به عنوان اعتقاد قبول کرده است یعنی حکومت منصوب امیرالمومنین از طرف پیامبر که در  حدیث غدیر آشکار است اصل مساله ولایت هم مطرح است. این  دیگر شیعه و سنی ندارد. اگر امروز مسلمانان جهان و ملت های کشورهای اسلامی شعار ولایت اسلامی را سر بدهند بسیاری از راه های نرفته و
گره های ناگشوده امت اسلامی باز خواهد شد»(2)

غدیر نماد حکومت و ولایت اسلامی است و در واقع یک پرچم وحدت بخش است که می تواند مورد رجوع مسلمین واقع بشود. بنابراین مقام معظم رهبری با نگاهی فراتر از نگاه صرفاً شیعی به حادثه غدیر به منظور وحدت بخشی به شیعیان و سنیان در محدوده جغرافیایی کشور می فرمایند:

«بنابراین پرچم ولایت یک پرچم اسلامی است. من از همه برادران شیعه و سنی در کشور خودمان دعوت می کنم فعلاً آن محدوده جغرافیایی خودمان را مطرح می کنم که به مساله غدیر با این چشم نگاه کنند و این بخش از حدیث غدیرو مساله غدیر را مورد توجه قرار دهند. برادران سنی ما هم مثل ما روز  غدیر را عید بگیرند. عید ولایت برای این که اصل تولد مساله ولایت اهمیتش بسیار زیاد است. مثل اهمیت تولد امیرالمومنین که این دیگر بین ما و برادران سنی مشترک است»(3)

در طول 30 سال حکومت ولایت فقیه در کشور هرگز به صورت رسمی و از ناحیه حکومت تلاشی برای ا ینکه از برادران اهل سنن تفتیش عقاید صورت بپذیرد و آنها را مجبور به پذیرش عقاید شیعه نمایند صورت نپذیرفته است . چرا که در حکومت ولی فقیه جامع شرایط راهبرد اصلی تلاش برای همدلی و ارتباطات حسنه و دوستانه بین شیعه وسنی بوده است و لذا فعالیت علمی و انجام امورات مذهبی نه تنها در مورد اصل تسنن بلکه در مورد سایر ا دیان آسمانی آزاد است. بلکه ولی فقیه حضرت آیت  ا... خامنه ای کار  علمی را در محیط های علمی مورد تاکید قرار داده و آن را مایه برکت و رونق مباحثات وحدت بخش می دانند.

«نه در کشور ما، نه در محافل اسلامی ، نه در مجموعه های شیعی، نه در کشور خودمان در بین برادران سنی هیچکس نباید کاری کند که به خواست استکبار که ایجاد نفاق و دشمنی است کمک کند. البته ما با این بیانمان ، نه می خواهیم بگوییم شیعه، سنی شود یا سنی، شیعه شود نه هم می خواهیم بگوییم که شیعه و سنی به قدر توان و مقدورات خودشان برای تحکیم عقاید خودشان کار علمی نکنند. اتفاقاً کار علمی خیلی خوب است . هیچ اشکالی ندارد کتاب های علمی بنویسند در محیط های علمی، نه درمحیط های غیر علمی آن هم با لحن های بد و غلط.

بنابراین اگر کسی می تواند منطق خود را ثابت کند هیچ  ما جلوی کار او را نباید بگیریم اما اگر کسی می خواهد با  حرف ، با عمل ، با شیوه های گوناگون اختلاف ایجاد کند، این را ما فکر می کنیم که در خدمت دشمن است. هم سنی ها باید مراقب باشند و هم شیعه ها باید مراقب باشند» (4)

در سایه حکومت ولایی است که از مسلمانان دعوت می شود تا از  دوازدهم تا هفدهم ربیع الاول هفته وحدت بگیرند. شعار اتحاد و وحدت و برادری شیعه و سنی را سر بدهند. این بزرگترین خیر خواهی برای امت اسلامی ا ست. شعار هفته وحدت دعوت به عدول از عقاید شیعه و سنی نیست بلکه دعوت به هوشیاری و آگاهی از دشمنی  دشمنان و فتنه گری هاست. ولی فقیه زمان در تشریح فلسفه هفته وحدت می فرمایند:

«اگر ما می گوییم که شیعه و سنی در کنار هم قرار بگیرند، یعنی شیعه، شیعه بماند، سنی هم سنی بماند ما چه موقع به عالم تسنن گفته ایم که منظورمان از وحدت  این است که شما شیعه بشوید؟ ما چنین چیزی نگفته ایم هر کس خواست شیعه بشود، از طریق علمی و از راه مباحثات عالمانه شیعه شود. آنها هم آزادند که بروند کار خودشان را بکنند. ما نمی گوییم شما مذهبت را عوض کن. ما می گوییم شیعه و سنی باید همیشه سرعقل باشند. همچنان که بحمدا... در دوران انقلاب اسلامی، در کشور ما مشاهده شد .نگذارید دشمن از اختلافات اینها سوء استفاده کند. برگزاری هفته وحدت برای این است» (5)

در تحکیم وحدت مسلمین نقش اساسی متعلق به علما و دانشمندان مذاهب و فرق اسلامی است و قطعاً علما هستند که می توانند روح اخوت، همدلی را در بین مسلمین با مذاهب متعدد پدید بیاورند؛ بنابراین در دنیای امروز احیاء نقش علما و دانشمندان شیعه و سنی از راهبردهای اساسی حکومت ولایی می باشد حاکم اسلامی بایستی با ایجاد زمینه تقریب علماء راه را برای وحدت امت اسلامی باز نماید. مقام معظم رهبری در اولین سال های زعامت خود یعنی 19 مهر 1369 دستور تاسیس مجمع تقریب مذاهب اسلامی را صادر و آیت ا... واعظ زاده خراسانی را به عنوان دبیر کل مامور پیگیری و ایجاد سازمان و ساختار مجمع نمودند که اهداف ذیل مهمترین رسالت این مجمع می باشد.

1. جمع شدن مسلمین حول کلمه توحید

2. ایجاد شوق و اشتیاق و صلب افکار برای مجد و عظمت اسلام

3. رفع تعصب نابجا و مخرب

4. دستیابی به وحدت سیاسی و اقتصادی و علمی و فرهنگی

این مجمع در طول 21 سال فعالیت خود 22 کنفرانس جهانی در تهران با حضور علماء و اندیشمندان فرق و مذاهب اسلامی از سراسر جهان تشکیل داده است و دانشگاه مذاهب  اسلامی با سه دانشکده در تهران افتتاح کرده و صدها کتاب و مجله و مقاله به  زبان های مختلف دنیا در راستای ا هداف مرجع چاپ و منتشر نموده است. (6)

به حمد خدای متعال و به شکرانه تلاش های حکومت ولایی، بسیاری از اهداف در راه وحدت مسلمانان تحقق یافته است اما نباید از تکرار توطئه ها و مزاحمت های حاکمان و علمای جاهل سرزمینی های اسلامی غافل بود. امروز علماء مذاهب و فرق اسلامی به اهمیت وحدت مسلمین و نقش خود در این راه پی برده اند و آیت ا... تسخیری، دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در این خصوص می فرمایند:

«پژواک اندیشه امام (ره) و مقام معظم رهبری امروز در بسیاری از کشورهای اسلامی به گوش می رسد و می توان گفت امید به آینده در جهان اسلام احیاء شده علما نسبت به وظیفه خود در قبال اسلام و امت اسلامی حساس شده اند. هر چند برخی حکومت ها سعی دارند، نقش آنان را کم رنگ کنند و یا حتی آنها را کنترل نمایند». (7)

منابع:

1ـ بیانات مقام معظم رهبری در حرم حضرت
رضا (ع) 1/6/79

2 ـ بیانات مقام معظم رهبری در حرم حضرت
رضا (ع) 1/6/79

3 ـ همان

4 ـ همان

5ـ حدیث ولایت جلد 5، دفتر مقام معظم رهبری

6ـ سایت مجمع تقریب مذاهب اسلامی

7 ـ روزنامه رسالت 24/1/88 شماره 6677

نوع مطلب : سیاسی، 
برچسب ها : راهبرد حکومت ولایی، امام خمینی، مقام معظم رهبری، ولایت فقیه،
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

این ویلاگ مروج ومدافع تفکر اصولگرای پایبند به اسلام ناب، امام ، شهدا، و مقام معظم رهبری است. واز اصول اسلام، انقلاب،آرمان شهدا،وراه امام و رهبری دفاع می نماید. وابسته به هیچ گروه یا جریان سیاسی نیست . ( استفاده از مقالات با ذکر منبع و نام نویسنده بلامانع است )
مدیر وبلاگ : روح الله اژدری
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :