تبلیغات
جنگ نرم= جهاد نرم - بنیادها و مراکز مخملی آمریکا در کمین حکومت های مستقل و مردمی
جنگ نرم= جهاد نرم
همراه با امام ،شهداء و رهبری

روح ا... اژدری

بنیادها و مراکز پژوهشی در آمریکا  به منظور تغییر رفتار مخالفان سلطه آمریکا در جهان پایه گذاری شده است. این مراکز به ظاهر پژوهشی با جذب افراد فعال و مخالف حکومت ها در جهان و آموزش و حمایت از آنان زمینه های تغییر به نفع سلطه را بوجود می آورند. با توجه به
هزینه ها و خطرات زیاد جنگ سخت برای آمریکاییان در جهان امروز، در جاهایی که توانایی اسکان و یا بهانه حمله نظامی وجود ندارد ،استفاده از طرح ها و مطالعات براندازانه این بنیادها و مراکز در اولویت قرار می گیرد. این بنیادها نقش اصلی را به عنوان مراکز فکری و فرماندهی تهاجم نرم برای حمایت از بازیگران اصلی عرصه انقلاب های مخملی در جهان را بر عهده دارند.

ایجاد شورش های مخملی در قالب تاکتیک نافرمانی مدنی از روش های رایج انقلاب های مخملی است که پشت پرده آن همین مراکز به ظاهر پژوهشی است که در کشورهایی همچون گرجستان ، اوکراین و... نتیجه داده و منجر به قدرت رسیدن حامیان غرب گردیده است. بعد از امتحانات مختلف و ناموفق در عرصه جنگ سخت مثل جنگ تحمیلی و اعمال تروریستی برای تغییر حکومت جمهوری اسلامی، دشمنان این نظام فعالیت های براندازانه خود را متمرکز بر روی جنگ نرم نموده و مراکز و بنیادهای به ظاهر پژوهشی را مامور تغییر حکومت ایران نموده اند. این مراکز پژوهشی در طول سال های گذشته با صرف هزینه های زیادی که کنگره آمریکا برای تغییر حکومت ایران تصویب نموده است ، تلاش بسیاری را برای پرورش افکار براندازانه و سازماندهی و هدایت مخالفان سیاسی و عقیدتی نظام جمهوری اسلامی نموده است. این مراکز مخملی زمان نتیجه گیری از فعالیت چندین ساله خود را انتخابات ریاست جمهوری دهم در نظر گرفته بودند؛
می خواستند با به قدرت رساندن حامیان خود در  ایران به اهداف استکباری خود برسند. اما هوشیاری مردم و هدایت رهبری عالمانه مقام معظم رهبری اهداف سلطه طلبانه آنان را ناکام گذاشت.

تمامی این موسسات و مراکز پژوهشی دارای اهداف مشترک زیر می باشد

1ـ حمایت از آزادی به سبک فرهنگ و تمدن غربی در اقصی نقاط جهان

2 ـ حمایت و بسط ارزش های جامعه باز غربی در جوامع دیگر

3 ـ براندازی نظام های سیاسی کشورهای هدف و به حکومت رساندن عناصر وابسته به آمریکا

4 ـ تقویت دموکراسی غربی

5 ـ حمایت مالی ، تشکیلاتی ، تکنیکی، تبلیغاتی از نیروهای غربگرا

6 ـ تسهیل در ارتباط و تبادل میان گروه های ضد دولتی داخل و گروه های دموکراتیک در خارج از کشورهای هدف

7 ـ ایجاد سازمان های همکار در ترویج دموکراسی

این بنیادها و مراکز پژوهشی اهداف پشت پرده دیگری را نیز دنبال می کنند ،که سلطه آمریکا را در جهان بسط و تحکیم می نماید.

  تسلط بر مناطق ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی جهان

2ـ کنترل شریان انتقال انرژی

3 ـ حذف و مهار نظام های چالشی جهان در مقابل نظم نوین آمریکایی

4 ـ ممانعت از ایجاد پیمان های نظامی و امنیتی در آسیای مرکزی و خاورمیانه

5 ـ همسو کردن کشورهای هدف با سیاست های آمریکا

6ـ فرصت سازی اقتصادی برای ایالات متحده آمریکا

7 ـ مهار بیداری اسلامی

8ـ حمایت از رژیم صهیونیستی با حذف  رژیم های مخالف با توجه به ضرورت شناخت هر چه بیشتر این مراکز پژوهشی مخملی به معرفی پاره ای از این مراکز می پردازیم.

1 ـ بنیاد سوروس (موسسه جامعه باز)

این بنیاد متعلق به سرمایه دار یهودی و صهیونیست جرج سوروس می باشد. جرج سوروس یک مجارستانی تبار آمریکایی است که در پوشش فعالیت های بشر دوستانه، به کارهای خبری و تلویزیونی مشغول است .بنیاد سوروس حمامی مالی طرح های پژوهشی است که به منظور براندازی حکومت های مخالف  سلطه آمریکا و صهیونیسم در موسسات مطالعات وابسته به مراکز قدرت صهیونیستی و امنیتی آمریکا تهیه می شود. از ایرانیانی که با بنیاد سوروس (موسسه جامعه باز) همکاری می کنند می توان به هاله اسفندیاری ، کیان تاجبخش وورامین جهانبگلو اشاره کرد.

هاله اسفندیاری  که مدیر برنامه خاورمیانه مرکز و ودرو ویلسون می باشد در هنگام  بازداشت در ایران اعتراف نمود که برنامه های براندازه این مرکز از طریق بنیاد سوروس حمایت مالی می شود.

این بنیاد نماینده خود کیان تاج بخش را مامور نموده تا با ایجادکارگاه های مطالعاتی با حضور جوانان و دانشجویان به  سخنرانی پرداخته و زمینه های فکری و اندیشه تغییرات مخملی را در جامعه ایران پی ریزی نماید . کیان تاج بخش از محرکان و موثرین در اغتشاشات بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم بود که بازداشت شد و به همکاری با این موسسه اعتراف نمود.

وی اظهار داشت که سیدمحمد خاتمی در  دوره ریاست جمهوری در هنگام مسافرت به سازمان ملل متحد با جرج سوروس ملاقات نموده است. افشای این ملاقات توسط تاج بخش و تکذیب خاتمی با تایید خود جرج سوروس به اثبات رسید.

2 ـ مرکز پژوهش های هادسون

این مرکز توسط هربرت لندن یک صهیونیست حامی اسرائیل اداره می شود این مرکز از اغتشاشات بعداز  انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران حمایت نموده و آن را زمینه مناسب گسترش نافرمانی مدنی در ایران قلمداد می نماید.

مرکز هادسون  همچنین گسترش ناآرامی ها در ایران را زمینه مناسب تعدیل سیاست های هسته ای دولت دهم معرفی می نماید.

3 ـ مرکز بین المللی محققان وودرو ویلسون

این مرکز که در سال 1968 تاسیس شده و ریاست آن به عهده «لی همیلتون» است از جمله مراکز مهمی  است که در راستای مدیریت انقلاب های مخملی فعالیت می کند.

خانم هاله اسفندیاری ضد انقلاب فراری که با این مرکز همکاری می کند موسس بخش خاورمیانه مرکز ویلسون می باشد و طرح های پژوهشی براندازه در ایران را رهبری می کند. این مرکز توصیه هایی را به مراکز امنیتی و سیاسی و فرهنگی آمریکا به منظور گسترش نافرمانی مدنی در جمهوری اسلامی ارایه داده است.

1ـ حمایت مالی و معنوی  از سازمان های مردم نهاد بشر دوستانه که در راستای همین توصیه دولت ایالات متحده آمریکا 75 میلیون دلار را در سال 2007 با عنوان تشویق دموکراسی در ایران اختصاص داد.

2ـ همچنین با توصیه همین مرکز حمایت از نخبگان مخالف نظام جمهوری اسلامی برای شرکت در همایش ها و کنفرانس های علمی با موضوع حقوق بشر در دستور قرار گرفت و تا با این کار جمهوری اسلامی به عنوان ناقض حقوق بشر در دنیا معرفی شود.

هاله اسفندیاری همسر شائول بخاش ، سردبیر روزنامه کیهان انگلیس در دهه چهل و پنجاه در ایران است. بخاش از صهیونیست های یهودی ایران است.

هاله اسفندیاری پس از ازدواج با بخاش از دین اسلام خارج شده و به یهود پیوسته است و دارای دکترای روزنامه نگاری می باشد.

پروژه های سیاسی موسسه ویلسون که در طول دهه گذشته توسط هاله اسفندیاری و به پیشنهاد کمیته اسرائیلی آ پیک تنظیم شده است بر روی مسایلی چون تحلیل مسایل دموکراسی ، توسعه اجتماعی، مطالعه نسل شناسی، مذهب شناسی، درآمدهای سالیانه ایران و... متمرکز است.

از جمله ماموریت های مخفی هاله اسفندیاری ایجاد دو شبکه ارتباطی بوده است.

1ـ ایجاد یک شبکه ارتباطی فیزیکال با برپایی کنفرانس های منطقه ای در آمریکا و دبی با حضور پژوهشگران و روزنامه نگاران مدعی اصلاح طلبی
2ـ ایجاد یک شبکه ارتباطی اینترنتی

البته روزنامه کیهان درتاریخ 8/7/83 در یادداشت روز به عنوان «خانه عنکبوت»  نسبت به افشای روابط پنهان هاله اسفندیاری و چنین کنفرانس هایی اقدام کرد. هاله اسفندیاری به منظور سنجش ظرفیت اصلاح طلبی برای تغییر نظام اسلامی  اقدام به برگزاری سلسله سمینارهایی تحت عنوان «آینده جنبش اصلاح طلبی در ایران» که حلقه اتصال ایشان با افرادی که با موسسه ویلسون همکاری نمودند ،ایجاد گردید.

بر اساس اطلاعات منتشر شده در سایت موسسه بین المللی ویلسون www.wilsoncenter.org نام افراد زیر به عنوان همکاران هاله اسفندیای دیده می شود.
.1-   رامین جهانبگلو

2- عماالدین باقی ، رییس به اصطلاح انجمن دفاع از حقوق زندانیان سیاسی در ایران و عضو انجمن آزاد مطبوعات

3- حسین بشریه «نظریه پرداز سیاسی مدعیان اصلاح طلبی و تحلیل گر مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در دوره خاتمی

4- شادی صدر از سرکردگان کمپین دخترکان و پسرکان که از بودجه های میلیونی موسسه هلندی هیفوس برای راه اندازی گروه های فشار زنانه بهره می گیرد.

5- مراد ثقفی سردبیر فصل نامه گفتگو و فعال در روزنامه های زنجیره ای دوره اصلاحات
6- گلی ترقی (رمان نویس)

4 ـ کمیته خطرجاری

یکی از مراکز پژوهشی حامی گسترش نافرمانی مدنی در جمهوری اسلامی ایران کمیته خطرجاری است که از
لابی های پژوهشی با نفوذ ایالات متحده شناخته می شود این موسسه در سال 1950 پایه گذاری شده است. برخی اعضای این مرکز مطالعاتی در دوره ریاست جمهوری جرج بوش متاثر از فضای ایجاد شده پس از حوادث یازده سپتامبر با سازماندهی تشکیلاتی به نام ائتلاف برای دموکراسی مهمترین و تاثیرگذارترین شیوه مقابله با جمهوری اسلامی ایران را عملیاتی کردن آموزه های دکترین براندازی نرم معرفی کردند.

پروژه دلتا که در آن مهندسی تهاجم نرم جایگزین گزینه های سخت افزاری شده است از پیشنهادهای کمیته خطرجاری است
.

افرادی مثل مارک پالمر، مدیراجرایی شرکت توسعه مرکزی و از پژوهشگران ارشد این کمیته می باشد تنها راه مهار
 ا یران هسته ای را زمینه سازی برای وقوع انقلاب نارنجی مانند اوکراین و انقلاب سرخ مثل گرجستان می داند. وی معتقد است گزینه تغییر رژیم جمهوری اسلامی با یستی از طریق مدیریت تهاجم نرم دنبال شود.

کمیته خطر جاری به منظور تشویق جامعه ایران به نافرمانی مدنی توصیه های زیر را به رجال سیاسی و امنیتی آمریکا  ارایه کرده است.

1- اقدامات هماهنگ تبلیغاتی برای آزادی زندانیان سیاسی و امنیتی

2- مصاحبه با خانواده زندانیان

3- بهره گیری از ترفندهای کاریکاتوریسم امنیتی و انعکاس تصاویر مجازی از راهپیمایی ها و تنش های خیابانی

4- همکاری با سازمان های بین المللی بشر دوستانه

5- تقویت نافرمانی مدنی و تداوم بخشی به تجمع های سیاسی

6- تضعیف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای مقاومت بسیج

7- سرمایه گذاری روی سازمان های مردم نهاد با
بهره گیری از تجربیات آمریکا در صربستان، شیلی، اندونزی، فیلیپین.

نوع مطلب : سیاسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

این ویلاگ مروج ومدافع تفکر اصولگرای پایبند به اسلام ناب، امام ، شهدا، و مقام معظم رهبری است. واز اصول اسلام، انقلاب،آرمان شهدا،وراه امام و رهبری دفاع می نماید. وابسته به هیچ گروه یا جریان سیاسی نیست . ( استفاده از مقالات با ذکر منبع و نام نویسنده بلامانع است )
مدیر وبلاگ : روح الله اژدری
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :